Jedna ze 100 žen má dle nové studie gen zvyšující práh bolesti, který jí umožňuje porod bez anestezie

U některých žen signály bolesti neproniknou až do mozku / Pixabay
Varianta genu KCNG4 zpomaluje v lidském organismu způsob zpracování bolesti nervovým systémem. Studie žen, které při porodu nepotřebovaly úlevu od bolesti, odhalila vzácnou variantu tohoto genu. Vědci tvrdí, že gen odolný vůči bolesti je přítomen zhruba u jednoho procenta žen.

Podle doktora Ewana St. Johna Smitha, hlavního spoluautora studie z univerzity v Cambridge, vede tato genetická varianta nalezená u žen, které během porodu cítí méně bolesti, k určité anomálii při aktivaci nervových buněk.

Ve skutečnosti se tato vada chová jako přirozený epidurál. Znamená to, že k nastartování pocitu bolesti se vyžaduje mnohem větší signál, jinými slovy silnější kontrakce během porodu.

Snižuje se proto pravděpodobnost, že signály bolesti proniknou až do mozku. Doktor Michael Lee, spoluautor studie, uvádí, že je neobvyklé, když ženy nevyžadují při porodu epidurální prostředek k úlevě od bolesti, zejména při prvním porodu. Akademici proto u těchto žen provedli různé testy, aby zjistili jejich práh bolesti, který zahrnoval zkoušku na teplo a tlak.

Nechali je také ponořit ruce do ledové vody. Skupina žen, které během porodu vyžadovaly úlevu od bolesti, podstoupila stejné testy. Není překvapením, že skupina, která si nezvolila úlevu od bolesti při porodu, měla mnohem vyšší práh bolesti. Genetická analýza těchto žen odhalila vyšší než normální prevalenci (podíl obyvatel, kteří mají určitou vlastnost v dané lokalitě a určeném časovém období) genové varianty zvané KCNG4.

Tento díl genetického materiálu je součástí analýzy, jak lidské tělo šíří bolest nervovou soustavou. Pokud ženy mají vzácnou verzi tohoto genu, protein, který vysílá elektrické signály tělem, má nižší citlivost, což má za následek menší zkušenost s bolestí. Doktor Van Lu objevil tento jev u žen a jeho kolega z katedry farmakologie na Cambridge University, Doktor Ewan St. John Smith, ho testoval na myších.

Jeho výzkum potvrdil počáteční zjištění a zjistil, že specifická varianta KCNG4 přináší delší aktivaci signálu bolesti, čímž se zvyšuje práh její tolerance. Podle spoluautora studie profesora Franka Reimanna by objev konkrétní varianty mohl vést k vývoji nových léků proti bolesti. Tento přístup ke studiu lidí schopných zvládat i větší bolest může znamenat posun v její léčbě. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama