Invaze pokračují: do roku 2050 bude nepůvodních druhů o celou třetinu více

Po celém světě se zvyšuje zejména počet nepůvodních druhů hmyzu / Pixabay
Do roku 2050 se zvýší počet nepůvodních druhů ve světě o 36 %. V Evropě je trend ještě výraznější, do poloviny tohoto století zdomácní 2500 nových nepůvodních druhů, což představuje relativní nárůst o 64 % oproti roku 2005. Počet invazních druhů by bylo možné snížit přísnějšími předpisy o biologické bezpečnosti.

K těmto závěrům došla studie uskutečněná mezinárodním vědeckým týmem, na které se podíleli také vědci Botanického ústavu AV ČR Petr Pyšek a Jan Pergl.

Nepůvodními druhy se rozumí rostliny, zvířata a mikroorganismy neúmyslně nebo úmyslně zavlečené lidmi do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Některé z nich se v nových územích úspěšně začlení do místních společenstev. Do roku 2005 bylo takto zdomácnělých druhů zjištěno více než 35 000. Mnohé z nich se pak nekontrolovaně šíří, přičemž mají škodlivý vliv na životní prostředí, ekonomiku i lidské zdraví; ty jsou označovány jako invazní.
 
Petr Pyšek a Jan Pergl z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu jsou součástí mezinárodního vědeckého týmu pod vedením Hanno Seebense z německého Centra Senckenberg pro výzkum biodiverzity a klimatu (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung). Vědci vyvinuli matematický model, jenž poprvé vypočítává, kolik dalších nepůvodních druhů můžeme očekávat do roku 2050. Model představili ve studii právě publikované ve vědeckém časopise Global Change Biology.
 
„Naše výsledky jasně ukazují, že počet nepůvodních druhů bude nadále narůstat. Celosvětově se do roku 2050 zvýší počty nepůvodních rostlinných a živočišných druhů o 36 % oproti roku 2005,“ uvedl Hanno Seebens, vedoucí autor výzkumu.

Studie zjistila velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Největší nárůst se očekává v Evropě, kde by se měl počet nepůvodních druhů do poloviny století zvýšit o 64 %. Dalšími místy s velkými přírůstky budou oblasti mírného pásma v Asii, Severní Americe a Jižní Americe. Nejmenší relativní nárůst se očekává v Austrálii.
 
V Evropě také budeme pozorovat největší nárůst v absolutních číslech, podle předpovědi se jich objeví až 2500. „Navýšení půjde nejspíše na vrub nenápadným příchozím, jako jsou hmyz, měkkýši a korýši. Nových invazních druhů savců, jako je třeba u nás již usazený mýval, bude naproti tomu jen pár,“ uvádí k tomu Petr Pyšek, jeden z českých spoluautorů, a dodává: „Očekává se, že se po celém světě bude zvyšovat zejména počet nepůvodních druhů hmyzu a dalších členovců, jako jsou pavoukovci a korýši – například pro oblasti Asie s mírným klimatem téměř o 120 %.“

Předpokládané nárůsty jsou zčásti důsledkem zrychlení invazí, které pozorujeme přinejmenším u některých skupin živočichů. Ve srovnání s obdobím mezi lety 1960 a 2005 se v následujícím půl století zrychlí zejména šíření nepůvodních druhů pavoukovců a ptáků. V Evropě podle očekávání zrychlí přírůstek nepůvodních druhů ve všech rostlinných i živočišných třídách s výjimkou savců.

Mohlo by vás zajímat

Reklama