Záhadu Stonehenge možná vysvětlí vykopávky probíhající při stavbě silničního tunelu

Drobnější nálezy z místa se týkají převážně každodenního života / Pixabay
Nové předměty objevené poblíž plánovaného silničního tunelu pod Stonehenge (tunel má odklonit hustý silniční provoz na dálnici A303, která vede jenom několik stovek metrů od této unikátní památky na seznamu UNESCO) by mohly objasnit, kdo byl vlastně tvůrcem slavného kamenného kruhu.

Objevy zahrnují různé hroby z doby bronzové a dvě pohřební jámy lidí kultury zvoncovitých pohárů, kteří dorazili do Británie asi před 4500 lety. Tedy poté, co byl postaven Stonehenge (v pozdním neolitu před asi 5000 lety). 

Zjištění dosud neposkytla nic nového o tom, kdo nebo jak mohl Stonehenge postavit. Pokračující vykopávky ale snad pomohou odhalit některé záhady. Drobnější nálezy z místa se týkají převážně každodenního života a umožňují odborníkům vytvořit si jasnější představu o životě před a po vybudování Stonehenge. 

Archeologové z Wessexu vedou v těchto místech stovky zkušebních vykopávek. „Našli jsme hodně důkazů o lidech, kteří v této krajině žili po tisíciletí, jde o stopy každodenního života,“ řekl archeolog Matt Guarders. V místě byly nalezeny předměty z neolitu, včetně kusů keramiky, pazourků a parohů jelena. Je možné, že tam tyto předměty zanechali stavitelé Stonehenge, ale zatím to nelze dokázat.
 
Jedním z objevů je válcovitý kus břidlice nalezený v 4000 let starém hrobě. Archeologové předpokládají, že předmět byl umístěn na vrcholu hole nebo palcátu a nacházel se uvnitř hrobu dospělého jedince, pohřbeného v přikrčené poloze s malým hrncem a měděným šídlem.

V blízkosti této jámy se nachází hrob malého dítěte ze stejného časového období. Z mladíka pohřbeného v obyčejném hrnci zbyly jenom kosti vnitřního ucha. U lidí kultury zvoncovitých pohárů jde o neobvyklý pohřeb, protože jsou známí svými zdobenými předměty. Jednoduchost je ale pravděpodobně způsobena věkem pohřbené osoby. K nálezům došlo poblíž západního portálu plánovaného tunelu. 
 
Jižněji objevil tým archeologů neobvykle uspořádané příkopy ve tvaru písmene C. Jejich využití zůstává neznámé. V jednom z příkopů ale vědci objevili téměř úplný bronzový hrnec. Dále se v příkopech nalézá velké množství opálených pazourků, které mohou souviset se zpracováním kovu, kůže, keramiky nebo zemědělských plodin.

V místě plánovaného východního portálu tunelu je nálezů méně. V jednom výkopu badatelé narazili na odpad z výroby pazourků. V této oblasti leží také příkopy datované do doby železné. Mohou být spojeny s nedalekým Vespasianovým táborem. Objevené předměty jsou dočasně uloženy v nedalekém Salisbury a budou vystaveny v městském muzeu. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama