Hlavonožci vznikli ještě před členovci, pamatují první krůčky života

Kambrická exploze před 540 miliony let odstartovala vznik složitějšího života na Zemi / Pixabay
Hlavonožci, třída zahrnující chobotnice a sépie, mohli v zemských mořích a oceánech žít o 30 milionů let dříve, než jsme si mysleli. Důkazem, že se zrodili společně s prvními mnohobuněčnými organismy, jsou kuželovité, 522 milionů let staré, fosilie objevené na Avalonském poloostrově, v jihovýchodní části kanadského ostrova Newfoundland.

Tyto fosilie mají určité rysy, díky nimž lze usuzovat, že patří hlavonožcům. „Pokud by to skutečně měli být hlavonožci, museli bychom antedatovat původ hlavonožců do raného kambria,“ řekla Anne Hildenbrandová, archeoložka na univerzitě v německém Heidelbergu. Znamená to, že hlavonožci pamatují vznik mnohobuněčných organismů v události zvané Kambrická exploze.

Kambrická exploze před 540 miliony let odstartovala vznik složitějšího života na Zemi. Nezačalo to na povrchu, nýbrž na mořském dně. Během pětadvaceti milionů let se tam objevilo mnoho živočišných kmenů, které předznamenaly počátek mnohobuněčných organismů, jak je známe dnes. Víme o tom, protože z období kambria bylo shromážděno početné množství fosilních záznamů.

Jenomže hlavonožce datujeme do pozdního kambria, zhruba před 490 miliony let. Prvním takovým měl být Plectronoceras cambria, drobný měkkýš v s kornoutovou ulitou. 
 
Znalosti o P. cambria vycházejí z neúplných fosilií. Nově objevené zkameněliny jsou naopak v tak dobrém stavu, až nelze přehlédnout jistou souvislost mezi druhy, ale zároveň také odlišnosti, které podporují hypotézu, že tyto hlavonožce oddělovaly miliony let evoluce.
 
Jeden z takových společných rysů je tkáňová trubice. Tvorům pomáhala vypouštět vodu ze skořápky, řídit hladinu dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého a kontrolovala vztlak, tedy umožňovala jejich nadnášení. Tyto trubicovité tkáně ale nebyly nalezeny u všech nových zkamenělin z poloostrova. Přítomna byla jen u některých exemplářů, ale v mírně odlišné pozici, než lze u hlavonožců očekávat.
 
Analýza těchto podobností a rozdílů naznačuje, že fosilie pravděpodobně patří starším formám hlavonožců. A pokud je to skutečně tak, v tom případě se hlavonožci vyvinuli dříve než členovci, a to včetně hmyzu a korýšů.
 
„Tento nález je mimořádný. Ve vědeckých kruzích dlouho panovalo podezření, že vývoj těchto vysoce rozvinutých organismů začal mnohem dříve, než se dosud předpokládalo. Na podporu této teorie ale chyběly fosilní důkazy,“ uvedl Gregor Austermann, geolog z univerzity v Heidelbergu.

Mohlo by vás zajímat

Reklama