Vědci odhadli, že na Zemi žily kdysi miliardy Tyrannosaurů

Každým okamžikem na konci křídy mohlo na světě žít 20 000 dospělých T. rexů / Wikimedia Commons
Tyrannosaurus rex terorizoval po dobu zhruba 2,5 milionů let území dnešní západní části Severní Ameriky. Vedle něj se okolo místní vegetace potuloval nemotorný Triceratops, pravidelná součást dravcova poledního menu.

V Jurském parku vzbuzovali respekt pouze dva tito masožravci s masivními lebkami a hrozivými čelistmi. A teď si představte několik tisíc takových bestií v oblasti o rozloze Kalifornie.

Tým vedený paleobiologem Charlesem Marshallem z Kalifornské univerzity aplikoval k vytvoření modelu o rozsahu výskytu T. rexe tzv. "Damuthův zákon", ekologickou rovnici popisující vztah mezi tělesnými rozměry a hustotou populace odvozenou od studií žijících druhů. Tato rovnice předpokládá, že čím větší rozměry zvíře má, tím řidší populace druhu je. Váha pak může prozradit pozici v potravinovém řetězci a fyziologii vyhynulého zvířete. Můžeme tak částečně nahlédnout do pradávné ekologie Země.

Vědci si vybrali T. rexe z důvodu jeho známosti. Díky fosilním záznamům například víme, že v průměru vážil 5 200 kilogramů. I tak bylo stanovení jeho fyziologie údajně náročné. Dnes žijící zvířata s pomalejším metabolismem mohou mít hustší populaci a opačně. Je důležité to vědět i u dinosaurů, pokud je chceme skutečně pochopit.

U dinosaurů je pak rozhodující vědět také to, zda byli teplokrevní jako ptáci, či chladnokrevní jako plazi. Mezi paleontology je to předmětem sporu. Marshall fyziologii T. rexe umístili někde mezi gigantického masožravého savce a velkého ještěra, jako je komodský drak.
 
Každým okamžikem na konci křídy mohlo na světě žít 20 000 dospělých T. rexů. Na základě rychlosti jejich růstu a rozměrů v dospělosti vyšlo, že oblast rovnající se Kalifornii terorizovalo zhruba 3 800 těchto bestií. Už dřívější studování fosilií nalezených převážně ve formaci Hell Creek naznačovala vyšší úroveň populační hojnosti T. rexe, než bychom u takového predátora očekávali.

V této konkrétní oblasti byl T. rex běžný. Našla se zde totiž většina jeho fosilií. Podle fosilních záznamů byl ale nejběžnější dinosaurus v tomto ekosystému býložravý Triceratops, pravděpodobně častá kořist T. rexe. Je známo, že populace býložravých zvířat jsou vždy hustší než populace dravců.
 
Mláďata T. rexe do výpočtů zahrnuta nebyla, neboť jedla tolik odlišnou stravu od dospělých, až působila jako samostatný živočišný druh. Jelikož víme, že T. rex se na Zemi vyskytoval 2,5 milionů let, výsledky naznačují, že se jich postupně na planetě objevilo 2,5 miliardy kusů. Vzhledem k tomu, že výpočty a modelování hojnosti a hustoty populace bylo z určité části založeno spíše na domněnkách, výsledná čísla jsou pouze nejistým odhadem.

Marshall se domnívá, že na Zemi teoreticky mohlo žít od 140 milionů do 42 miliard dospělých T. rexů. Jelikož se tito dinosauři dožívali zhruba 19 let, za dobu jejich kralování se mohlo vystřídat 127 000 generací.
 
„Naše schopnost odvodit velikost populace vyhynulých taxonů výrazně převyšuje to, co bylo před 75 lety považováno za možné. Umožnil to objev mnoha dalších fosilií a schopnost stanovit křivky růstu a přežití podle odhadů věku a tělesné hmotnosti,“ uvedl Marshall. I přesto jsou však naše fosilní záznamy T. rexe chudé. Nalezli jsme jich sice stovky, ale často se jedná pouze o jedinou kost. Ve veřejných muzeích je v současnosti vystaveno pouze 32 relativně kompletních koster. Podle Marshallových odhadů byla objevena tak jedna z 80 milionů fosilií.

Mohlo by vás zajímat

Reklama