Citlivost antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 se podle studie výrazně liší

Metoda použití inaktivovaných virů řeší analýzu citlivosti testů, u kterých je cílem detekce víc než jeden antigen / Bioinova
Ve studii společnosti Bioinova byly srovnány nejčastěji používané antigenní testy (od 9 výrobců). U antigenních testů se většinou jedná o laterální chromatografii umožňující detekci proteinových antigenů a všechny evaluované testy využívají tuto metodu.

Pro vyhodnocení testů byl použitý inaktivovaný kmen SARS-CoV-2 (NRL_240/2021). Jedná se o variantu B1.1.7 (tzv. britskou variantu), která je v současnosti nejrozšířenější variantou koronaviru v České republice.

K inaktivaci došlo v autorizované laboratoři tak, aby nebyla narušena antigenní struktura viru. Studie byla provedena v laboratoři společnosti Bioinova dne 31. března 2021 s cílem přispět k vědecké diskuzi o účinnosti náhodně vybraných antigenních testů.

Metoda použití inaktivovaných virů řeší analýzu citlivosti testů, u kterých je cílem detekce víc než jeden antigen a nehodí se tak pro hodnocení pomocí singletního purifikovaného antigenu. Navíc lze takovou metodou hodnotit citlivost antigenních testů na různé izolované varianty SARS-CoV-2.

A jaké byly výsledky studie? Při nejvyšší koncentraci viru byl pozitivní signál s různou intenzitou pozorován u všech testovaných souprav, zatímco na koncentraci 1 000 virových partikulí na ml byly citlivé jen 4 antigenní testy (ABBOTT, ACON Biotech, Humasis a SD BIOSENSOR).

Při další snížení virové nálože na 500 virů/ml byl pozitivní signál pozorován jen u 3 testů – Humasis, ACON Biotech a ABBOTT. Naopak jako nejméně citlivé se jeví antigenní testy od výrobců Singclean Medical Products a LEPU MEDICAL TECHNOLOGY a ECOTEST. Výsledky této studie je nutné interpretovat ve vztahu k použité metodice. Studie byla provedena výhradně pro výzkumné účely.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama