Podle vědců z MFF UK se zemská stratosféra zmenšuje, zhorší to fungování navigačních systémů

 
Další 1 fotografie v galerii
Rozsah stratosféry se opravdu zmenšil, a to o více jak 100 metrů za dekádu od roku 1980 / MFF UK
Nová studie vědeckého týmu vedeného fyziky z MFF UK potvrzuje hypotézu, že zemská stratosféra se v důsledku nárůstu skleníkových plynů smršťuje.

Tento trend má podle vědců pokračovat i do budoucna a mohl by mít mimo jiné dopad na fungování globálních navigačních systémů.

Na studii se podíleli vědci z osmi výzkumných center v pěti zemích v čele s doc. Petrem Pišoftem z Katedry fyziky atmosféry MFF UK. Přibližně od počátku 21. století je známo, že se zemská troposféra rozpíná v důsledku klimatické změny.

Zároveň se objevily hypotézy, že stratosféra (vrstva atmosféry nacházející se ve výškách přibližně mezi 20 až 60 km nad hladinou moře) by se měla smršťovat, částečně kvůli ztenčení ozonové vrstvy.

Autoři nové studie teď jako první ukázali, že rozsah stratosféry se opravdu zmenšil, a to o více jak 100 metrů za dekádu od roku 1980. Hlavní příčinou je podle nich nárůst koncentrací skleníkových plynů.

Pokud se emise skleníkových plynů budou vyvíjet podle středního scénáře RCP6.0, rozsah stratosféry se dle autorů do roku 2080 zmenší o 1,3 km, a stratosféra tedy ztratí 4 % svého rozsahu oproti roku 1980. Dá se také předpokládat, že smršťování stratosféry se objevilo již před rokem 1980 a celkové zmenšení v důsledku emisí skleníkových plynů je tedy ještě větší. Pro dřívější období však fyzici nemají dostatek dat, která by to mohla potvrdit.

Zmenšování rozsahu stratosféry má podle vědců potenciál být novým globálním indikátorem klimatické změny a dokladem o narušení rovnováhy klimatického systému naší planety. Zároveň, změny v hustotě vyšších vrstev atmosféry dále ovlivní orbitální dráhy satelitů.

Mohou mít také dodnes ne zcela prozkoumaný dopad na přesnost globálních navigačních systémů, jako je GPS anebo Galileo, a přenos rádiových vln skrze atmosféru. Závěry studie tak poukazují na nutnost provádět rozsáhlejší a více komplexní pozorování vyšších vrstev naší atmosféry, aby bylo možné dobře posoudit další změny v její struktuře.

Mohlo by vás zajímat

Reklama