Kapičky vody odolaly v kapalném skupenství rekordnímu mrazu

Voda při zamrzání hustotu ztrácí a při nízkých teplotách může nukleovat - tvořit krystaly / Pixabay
Voda může zůstat v kapalném skupenství při nižších teplotách, než si vědci dosud mysleli. Dokázal to ve svém experimentu tým expertů z University of Houston, který posunul prahovou hodnotu kritické teploty malých kapiček vody na minus 44 stupňů Celsia.

Vědci zkoumají, jak probíhá zamrzání vody. Chová se totiž opačně než ostatní kapaliny, které při zamrzání nabývají na hustotě. Voda však při zamrzání hustotu ztrácí a při různě nízkých teplotách může nukleovat - tvořit krystaly.

Experiment vědců z University of Houston může pomoci zamrzání vody pochopit. To je důležité pro meteorologii a kryoprezervaci (uchovávání genových zdrojů rostlin a živočichů využívající k jejich zmrazování tekutý dusík).

Odborníci nechali zamrzat nanokapičky vody umístěné na měkkých površích, jako je gel nebo lipid, a přitom je měřili s pomocí moderních metod. Výsledky ukázaly, že měkký povrch může u vody potlačit proces nukleace. Je to pravděpodobně dáno způsobem, jakým je na kapky vyvíjen tlak.
 
Vědci dosáhli u kapek vody teploty minus 44 stupňů Celsia. Zjistili, že pokud je voda v kontaktu s měkkým povrchem, nemusí ani při tak nízké teplotě zamrznout.
 
Tohle zjištění může být zásadní pro již zmíněnou kryoprezervaci. Když totiž dochází ke zmražení reprodukčních buněk, dochází také ke zmražení malých kapiček vody, které se v nich nacházejí. To může vést k prasknutí a odumření těchto buněk.
 
Zdroj: Nature Communications
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama