Ostrovy v západním Pacifiku čelí kvůli zvyšující se hladině oceánu hrozbě zániku

La Niña způsobuje vlhké počasí, a to až ve východní Austrálii / Pixabay
Minulý týden byly ostrovy a atoly v západním Pacifiku zasaženy záplavami. Způsobily rozsáhlé škody v Mikronésii, na Marshallových a Šalamounových ostrovech a ve státě Papua-Nová Guinea.

V tuto dobu jsou v oblasti narůstající mořské hladiny sice běžné, ukazuje nám to však nepříjemnou budoucnost.

Toto zvyšování mořské hladiny je v západním Pacifiku známé jako „jarní příliv” a stojí za ním jev nad Tichým oceánem zvaný "La Niña". La Niña způsobuje vlhké počasí, a to až ve východní Austrálii.

La Niña také zvyšuje vodní hladinu v západním Pacifiku. Je schopen zvýšit mořskou hladinu v této oblasti až o 15 až 20 centimetrů. To je předpokládaná hodnota nárůstu hladin světových oceánů do roku 2050 bez ohledu na to, zda dokážeme eliminovat emise.
 
Vzrůstající hladiny světových moří ale povedou k tomu, že bude mít La Niña stále větší dopady na nízko položené oblasti, kde žijí miliony lidí. Klimatické oteplování proto znamená pro mnohé tichomořské ostrovy existenční hrozbu.
 
Nejnovější zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že vzrostla průměrná hladina světových moří mezi lety 1901 až 2018 asi o 20 centimetrů. Tohle zvýšení samozřejmě přispívá k horším dopadům jarních přílivů. Jelikož se ale zvyšují mořské hladiny o 3 milimetry za rok, rozdíly budou viditelné až v průběhu několika desetiletí.
 
Znamená to, že k velkým povodním z minulého týdne přispělo globální zvýšení mořských hladin, mezi letoškem a několika předchozími lety jsou však minimální rozdíly. Dopad oteplování bude patrnější v mnohem větším časovém rozpětí.
 
Podle vědců vzestupu hladin do roku 2050 nezabráníme. Pokud ale nechceme, aby to bylo ještě horší, všechny země by měly drasticky omezit vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.
 
La Niña je znepokojivou ukázkou toho, jak by to mohlo vypadat v případě nízko položených ostrovů v roce 2050.
 
Zdroj: The Conversation
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama