Polární záře na Jupiteru souvisejí s vulkanismem jeho měsíce, potvrdila studie

Takto vypadá „přetahovaná” mezi magnetickým polem Jupiteru a vulkanismem Io / NASA/ESA/J. Nichols
Vědci v novém výzkumu o polární záři na pólech Jupiteru zjistili její spojitost s vulkanismem na jeho měsíci Io. Jupiterovy polární záře jsou podle vědců výjimečně silné díky sopkám jeho přirozené družice.

Polární záře se nevyskytují pouze na Zemi. Astronomové je pozorovali na sedmi planetách Sluneční soustavy. Jsou ve vesmíru běžné, polární záře na pólech Jupiteru jsou ale výjimečně silné, více než tisíckrát jasnější než polární záře na Zemi.

Jupiterův měsíc Io je ve Sluneční soustavě vulkanicky nejaktivnějším světem. Více než 400 aktivních sopek na jeho povrchu vystřeluje do vesmíru lávu, z níž se na oběžné dráze Jupiteru stává „polévka elektricky nabitého materiálu”, plazma integrující s magnetickým polem plynného obra.

Magnetické pole tento materiál směřuje k pólům planety, kde elektricky nabité částice integrují s plyny v její atmosféře, a vytvářejí polární záře, píše web Business Insider o dvě desetiletí převládající teorii, kterou v roce 2016 zpochybnila sonda Juno. Agentura NASA ve svém programu tehdy nezjistila stopy po elektrických proudech.
 
„Tohle bylo v naší komunitě několik napjatých let, kdy jsme se snažili zjistit, co se tam děje,” řekl James O'Donoghue, který v japonské vesmírné agentuře JAXA studuje horní atmosféry planet, ale aktuální studie se nezúčastnil.
 
V novém výzkumu astronomové pod vedením univerzity v Leicesteru shromáždili data z Hubbleova vesmírného dalekohledu a srovnali je s měřením magnetického pole Jupiteru sondy Juno. Výsledky jejich práce byly publikovány v časopise Journal of Geophysical Research: Space Physics.
 
Tyto výsledky potvrzují vztah mezi vulkanismem měsíce Io, elektrickými proudy v magnetickém poli Jupiteru a polárními zářemi. „Málem jsem spadl ze židle, když jsem viděl, jak jasné je tohle spojení,” prohlásil astronom Jonathan Nichols. Proces je však oproti dřívějším teoriím složitější.
 
Astronomové jej popisují jako „přetahovanou” mezi magnetickým polem Jupiteru a vulkanismem Io. Magnetické pole planety nejprve vytlačuje plazma jeho měsíce pryč. Plazma nedisponuje dostatečnou rychlostí pro udržení určité vzdálenosti od planety. Proto se pohybuje podél magnetických siločar Jupiteru zpět k jeho pólům a cyklicky prochází jeho atmosférou.
 
Planety podobné Jupiteru mohou mít také polární záře. Jejich magnetická pole by se mohla chovat jako v případě Jupiteru, usuzují astronomové. Juno stále kolem Jupiteru a jeho měsíců prolétá. O polárních zářích na jeho pólech nám toho může říci více. „Je to jedním z nejvíce fascinujících aspektů ve Sluneční soustavě,” dodal o polárních zářích na Jupiteru O'Donoghue.
 
Zdroj: Business Insider, JGR: Space Physics

Mohlo by vás zajímat

Reklama