Reklama

Na Jupiteru se blýská podobně často jako na Zemi: Jak je to možné?

 
Další 3 fotografie v galerii
V současnosti obíhá planetu Jupiter sonda Juno / Pixabay
Astronomové zjistili, že planetu Jupiter křižují blesky. Tyto elektromagnetické signály vyzařované tamními bleskovými výboji se dokonce podobají pozemským daleko víc, než původně předpokládali.

Sonda Voyager 1 zaznamenala již v roce 1979 v blízkosti planety Jupiter rádiové signály ve slyšitelném frekvenčním pásmu, které při převedení do zvukové podoby hvízdaly podobně jako signály vyzařované pozemskými bleskovými výboji. Ty se běžně detekují na povrchu Země či na oběžné dráze.

Jejich hvízdavý zvuk je způsoben tím, že se různé frekvence původně širokospektrálního rádiového impulzu od blesku šíří v plazmatickém okolí Země různě rychle a nižší frekvence dorazí k přijímači později než vyšší frekvence. Existence blesků na Jupiteru dále potvrdila optická měření řady dalších sond, které navštívily planetu v minulých desetiletích, ale na rozdíl od pozorování na Zemi už nenalezly rádiové signály od blesků na Jupiteru v jiných než slyšitelných frekvenčních pásmech.

V současnosti obíhá planetu Jupiter sonda Juno, která k této obří plynné planetě dorazila po pět let trvající cestě v červenci 2016 a byla navedena na polární oběžnou dráhu. Každých 53 dní se k planetě dostane velmi blízko – do výšek pouhých 4000 km (méně než desetinu poloměru Jupiteru) nad viditelný povrch.

Tak blízko se žádná z předchozích sond nedostala. Přístroje umístěné na sondě Juno nyní odhalily, že elektromagnetické signály vyzařované bleskovými výboji na Jupiteru jsou mnohem podobnější těm pozemským, než se vědci domnívali na základě předchozích pozorování.

Mikrovlnný detektor na palubě Juna zaznamenal během prvních osmi obletů Jupiteru téměř 400 impulzů, které lze interpretovat jako záření bleskových výbojů ve frekvenčním pásmu okolo 600 MHz. Tato data by tak ukazovala, že se blesky objevují častěji ve středních šířkách a v polárních oblastech planety a že je více blesků na severní polokouli než na jižní. Přístroj překvapivě nedetekoval žádné impulzy, a tedy žádné bleskové signály v rovníkových oblastech planety.

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce.

Záznamy rychých hvizdů shromážděné během osmi blízkých průletů sondy Juno okolo planety představují dosud nejrozsáhlejší soubor měření blesků u Jupiteru. Několikrát nezávisle ověřená analýza dat potvrzuje výskyt většího množství blesků ve vyšších šířkách a na severní polokouli.

Překvapivě z ní rovněž vyplynulo, že se četnost blesků na Jupiteru blíží četnosti pozemských blesků. Odhady vytvořené na základě měření předchozích misí totiž většinou udávaly výrazně menší bleskovou aktivitu v porovnání se Zemí, a to až tisíckrát.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat