Jak využít elektromagnetické pole k získání neviditelnosti zkoušeli Tesla i Einstein

 
Další 1 fotografie v galerii
Experiment měl být založen na principu jednotné teorie pole / Pixabay
Je možné jen tak nechat zmizet válečnou loď? Odpověď na tuto otázku měli odhalit vědci Nikola Tesla a Albert Einstein. Právě oni měli během 2. světové války provést tzv. Filadelfský experiment, tedy pokus, jak učinit vojenské plavidlo neviditelným. Všechno je ovšem dodnes zdrojem velkých spekulací, protože námořnictvo popírá, že by k něčemu podobnému došlo.

Cílem bylo najít technologii zajišťující, aby plavidla byla pro dalekohledy neviditelná. Dnes se k tomu užívají tzv. Stealth technologie, ale tehdy byly ještě velkou neznámou. Přišli ovšem Tesla a Einstein, kteří měli v úmyslu využít elektromagnetického pole, jež dokáže odchýlit světelné paprsky od lodi, a tím vlastně loď vymazat z dohledu nepřátelské mocnosti.

Pro testování zvolili loď USS Eldridge, kterou se také 22. července 1943 ve Filadelfii v Pensylvánii prý podařilo udělat téměř neviditelnou. Kolem ní nastala zelená hustá mlha a loď v ní prakticky nebyla vidět. 

Lidé zatavení v lodi 

Mělo dojít k opakování experimentu. Došlo ale ke konfliktu mezi Teslou a Johnem von Neumannem, který akci velel. Posádka si ale stěžovala na velké nevolnosti a Tesla ji proto chtěl varovat. Ovšem Neumann trval na pokračování. Znovu se vše opakovalo 28. října 1943 a nyní se loď ocitla úplně v oblaku mlhy.

Některé zprávy tvrdí, že o 10 vteřin zpátky v čase byla ve Virginii v přístavu Norfolk, ten je přitom od Filadelfie vzdálený 320 km. Ovšem později se prý ocitla znovu ve filadelfském přístavu. Část posádky byla zatavena do lodního trupu, část nepřežila a někteří účastníci úplně zmizeli. Pár přeživších zešílelo. Okamžitě došlo k ukončení celého projektu.

Údajné Allenovo svědectví 

Archivy námořnictva o ničem podobném nemluví, nicméně sám Einstein se o pokusu prý zmiňuje v dopisech. Tím, kdo o experimentu mluvil a údajně ho viděl, byl jistý Carl Allen sloužící na obchodní lodi SS Andrew Furuseth. Allen roku 1955 poslal dopis ufologovi Marrisi Jessupovi.

Prý experiment vycházel z jednotné teorie pole, nicméně Allen nepřinesl žádný důkaz, pouze tvrdí, že plavidlo bylo pozorováno námořníky lodi SS Andrew Furuseth. Nicméně se kolem vyrojila spousta konspiračních teorií. Jednotnou teorií pole, která popisuje síly zahrnující elektromagnetické záření a gravitaci, se zabýval v posledních letech svého života právě Einstein. 

Jak to ve skutečnosti bylo? 

Pokulhává hned několik věcí. Například Nikola Tesla se experimentu v červenci, ani v říjnu 1943 účastnit vůbec nemohl - zemřel totiž už v lednu 1943. Další podstatnou informací je, že loď USS Eldridge spustili Američané na vodu až v srpnu 1943, čili až měsíc poté, kdy mělo k prvnímu testování dojít.

Kromě toho, i když Američané dělali pokusy s elektromagnetickým polem, stalo se tak až v 50. letech 20. století, tedy dávno poté, co údajný "Filadelfský experiment" proběhl. Navíc pokusy na lodi USS Timmerman nic nezvyklého nepřinesly. 

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama