Akustická průmyslová kamera Fluke ii900 sníží náklady na elektrickou energii až o 40 %

Na dotykovém displeji se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap / Fluke
Věděli jste, že stlačený vzduch může představovat až 40 % nákladů na elektrickou energií? Úniky v systémech stlačeného vzduchu, rozvodů plynů a podtlakových systémech tak negativně ovlivňují provozuschopnost výroby.

Vyhledávání úniků v systémech se stlačeným vzduchem, plynem nebo podtlakem bylo vždy časově náročné a obtížné. Díky akustické průmyslové kameře Fluke ii900 může tým údržby během několika minut rychle lokalizovat únik stlačeného vzduchu, plynu nebo podtlaku. 

Ruční akustická průmyslová kamera Fluke ii900, vybavená soustavou mikrofonů zajišťujících široké zorné pole, umožňuje pracovníkům údržby rychle a přesně zjišťovat místa úniků vzduchu, plynů a podtlaku v systémech stlačeného vzduchu, a to i v hlučných prostředích.

Nová technologie SoundSight, speciálně navržená pro hlučné výrobní provozy, je jednoduše pochopitelná a snadno implementovatelná. Na 7″ dotykovém LCD displeji se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap, a rychle tak lze zjistit místo úniku. 

Během několika hodin dokáže tým provést kontrolu celého závodu – a to vše i během provozní špičky. Jednoduché intuitivní rozhraní totiž umožňuje technikům izolovat frekvenci úniku vzduchu odfiltrováním silného hluku na pozadí. Snímky je pak možné ukládat a exportovat pro potřeby vytváření zpráv. 

Místo úniku se zjišťuje určením směru, ze kterého zvuk přichází na základě časových posunů, ke kterým dochází při průchodu zvuku přes soustavu mikrofonů. Pomocí komplexní soustavy mikrofonů je možné snadno zkontrolovat velkou oblast a odhalit úniky i z větší vzdálenosti. Na reálném záběru se pak barevně vyznačí místo úniku.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama