Nová naděje: Koronovým výbojem (nejen) proti koronaviru

Generátor nízkoteplotního plazmatu lze využívat i pro dezinfekci respirátorů / Pixabay
Výzkumníci z Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha vyvinuli nový nástroj pro opakovanou dezinfekci objektů kontaminovaných koronavirem SARS-CoV-2 nebo dalšími nebezpečnými mikroorganismy.

Jedná se o generátor nízkoteplotního plazmatu, který lze využívat například pro dezinfekci nedostatkových respirátorů, neboť nezpůsobuje ztrátu jejich filtrační účinnosti.

Účinnost dezinfekce byla ověřena na třech druzích obalených virů – viru chřipky Influenza H1N1, California, viru používaného pro přípravu vakcíny proti pravým neštovicím Vaccinia virus, kmen Modifikovaný Vaccinia virus Ankara (MVA) a koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19.

„Expozice filtru P3 R od firmy AVEC CHEM s.r.o. ukázala, že filtrační účinnost filtru se sníží jen nepatrně a pořád vysoce převyšuje požadavky dané normou,“ vysvětluje docent Vladimír Scholz z Laboratoře nízkoteplotního plazmatu na Ústavu fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

„Ke generaci plazmatu jsme použili čtyři záporné koronové výboje v konfiguraci hrot-trubička, hořící na špičkách jehel proti prstencovým elektrodám, kde vytváří silný iontový vítr vynášející aktivní částice z oblasti výboje dále do prostoru expoziční komůrky, do níž se dezinfikované předměty vkládají. Celá krabička je vytištěna na 3D tiskárně z materiálu PETG,“ popisuje docent Scholz základní princip zařízení.

Veškerou dokumentaci ke konstrukci aparatury zveřejnili autoři pro nekomerční využití, konstruktérům i uživatelům jsou připraveni jakkoli pomoci a poradit. „Jsme ochotni dodat i hotové přístroje, i když ve velice omezené „výrobní“ kapacitě,“ nabízí laureát Ceny Neuron za rok 2013 v kategorii medicína.

Kromě jeho laboratoře se na vývoji podílelo také Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a firma AVEC CHEM ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Mohlo by vás zajímat

Reklama