Ryby kolonizují nová odlehlá jezera díky ptákům, kteří roznášejí jejich jikry v trávícím traktu

Jeden jediný obyčejný kapr může naklást až 1,5 milionu jiker v období tření / Pixabay
Jak ryby mohou kolonizovat vodní plochy, které jsou odříznuté od světa a obklopuje je pouze nehostinná a vyprahlá půda? Procházejí se snad mezi jezery? To asi ne, ovšem skutečné vysvětlení je podobně bizarní. Podle maďarských biologů jikry přenášejí vodní ptáci ve svých střevech.

Dříve se předpokládalo, že jikry jsou roznášeny do izolovaných vod tak, že se přilepí na  nohy, peří a zobáky ptáků. K tomu ale neexistoval žádný důkaz. 

Dalším vysvětlením je endozoochorie – semena rostlin jsou přenášena v trávícím traktu živočichů. Minulý rok byli vědci svědky toho, že labuť sežrala jikry ryb zvaných killifish a ony skutečně dokázaly přežít v jejím trávícím traktu až do vylíhnutí. Jenomže jikry killifish jsou neobvykle tvrdé a dokážou po celé měsíce přežít i na suché půdě v jakési hibernaci, dokud je déšť nevrátí do vodního ekosystému. 

Jikry většiny ryb jsou ale naopak měkké a křehké, skutečně tedy mohou přežít epickou cestu trávícím ústrojím ptactva? Podle nové studie se opravdu většina jiker na druhou stranu trávícího traktu v jednom kuse nedostane. Nepatrných 0,2 procent jiker to ale dokáže v životaschopném stavu. 

Biolog Ádám Lovas-Kiss z Dunajského výzkumného ústavu v Maďarsku s kolegy provedl experiment, v němž nakrmil kachny divoké (Anas platyrhynchos) jikrami dvou druhů kaprů –  kaprů obecných (Cyprinus carpio) a karasů stříbrných (Carassius gibelio). 

Celkem bylo 500 jikrami nakrmeno osm ptáků. S kachním trusem se vrátilo 18 jiker, z čehož bylo 12 jiker stále životaschopných, ovšem pouze tři se vylíhly. Zdají se vám tato čísla beznadějná? Teď se ale zamyslete nad tím, kolik vlastně ryby jiker nakladou a jak velké množství vodních ptáků si rádo smlsne jak na těchto rybách, tak i jejich budoucím potomstvu.

Jeden jediný obyčejný kapr může naklást až 1,5 milionu jiker v období tření, žaludky některých vodních ptáků zase mohou být v určitých částech roku ze 100 procent vyplněny těmito jikrami! Například v žaludku racka šedého (Larus hyperboreus) bylo nalezeno neuvěřitelných 63 501 jiker!

Většině jikrám kaprů trvalo pouze hodinu, než se dostaly z jednoho konce kachny na druhý. Biologové pro jikry, které se vydávají na cestu kachnou, vypočítali rozptyl zhruba 60 kilometrů. Nicméně jedno z vajec se vylíhlo po čtyřech až šesti hodinách, což dosah zvýšilo na 360 kilometrů. 

Tato zjištění by mnohé vysvětlovala. Kapři jsou totiž notoricky známým invazivním druhem, který například v některých australských oblastech tvoří 80 procent veškeré biomasy a pak poškozují křehké vodní ekosystémy, kradou původním druhům potravu a přispívají k rozkvětu řas. 

Endozoochorie pomáhá vysvětlit úspěch kaprů, ryb velmi přizpůsobivých napříč různými prostředími, což je klíčové pro lidi, kteří se snaží jejich invazi monitorovat a řídit. „Vzhledem k hojnosti, stravě a pohybu kachen v přírodě mají naše výsledky hlavní důsledky pro zachování biologické rozmanitosti a dynamiku invaze ve sladkovodních ekosystémech,“ uzavírají vědci. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama