Země se točí rychleji než kdykoli za posledních 50 let, vědci chtějí přidat negativní přestupnou sekundu

Od šedesátých let 20. století vedou atomové hodiny velmi přesné záznamy o délce dne / Pixabay
Čas teď plyne rychleji než kdykoli v minulém půlstoletí, ukazují oficiální údaje. Rotace Země je rychlejší než obvykle a v důsledku toho je délka dne v současné době o něco kratší než 24 hodin.  

Vědci a odborníci nyní diskutují o tom, zda čas upravit, aby se zohlednila změna, a uvést přesné plynutí času zpět do souladu s rotací Země. 

Zatímco přidání takzvané „negativní přestupné sekundy“ ještě nikdy nebylo provedeno, bylo od 70. let minulého století přidáno celkem 27 „přestupných sekund“, aby byl atomový čas v souladu se slunečním časem. Je tomu tak proto, že po celá desetiletí trvalo Zemi dokončení rotace o něco déle než 24 hodin, ale od loňského roku jí to trvalo o něco méně.

Od šedesátých let 20. století vedou atomové hodiny velmi přesné záznamy o délce dne a zjistilo se, že za posledních 50 let trvalo Zemi o zlomek méně než 24 hodin (86 400 sekund), než dokončila jednu rotaci. V polovině roku 2020 se však tento dlouhodobý trend obrátil a dny jsou nyní pravidelně kratší než 86 400 sekund. 

Dne 19. července 2020 byl den o 1,4602 milisekundy kratší než celých 24 hodin – nejkratší den od začátku záznamů. Před rokem 2020 nastal nejkratší den v roce 2005, ale tento rekord byl za posledních 12 měsíců překonán 28krát. V průměru se nyní dny zkracují o 0,5 sekundy za celých 24 hodin. Tato maličká ztráta času je detekovatelná pouze na atomové úrovni, ale má dalekosáhlé důsledky. 

Družice a komunikační zařízení se spoléhají na skutečný čas sladěný se slunečním časem, který je určen polohami hvězd, Měsíce a slunce. Aby tento harmonický vztah zůstal nedotčen, přidali časoměřiči již dříve takzvané „přestupné sekundy“ na jeden den. Od 70. let se to stalo 27krát, poslední na Silvestra 2016. 

Jelikož však Země neustále zpomaluje a nezrychluje otáčení, nikdy předtím nebyla potřeba přidat negativní přestupnou sekundu. Nyní se vede debata o tom, zda je zapotřebí napravit rostoucí rozdíl. „Země se nyní točí rychleji než kdykoli za posledních 50 let,“ řekl Peter Whibberley, vedoucí vědecký pracovník časové a frekvenční skupiny National Physical Laboratory. Možná bude zapotřebí negativní přestupné sekundy, pokud se rychlost rotace Země bude dále zvyšovat, ale je ještě příliš brzy usuzovat, zda k tomu dojde.

Probíhají také mezinárodní diskuse o budoucnosti přestupných vteřin a je možné, že potřeba negativní přestupné sekundy posune toto rozhodnutí směrem k ukončení existence přestupných vteřin.

Mohlo by vás zajímat

Reklama