Temná hmota podle nové studie neexistuje, řešením záhady může být modifikovaná Newtonova dynamika

Temnou hmotu lze detekovat jen díky jejímu gravitačnímu působení na viditelné objekty / Pixabay
Viditelná hmota ve vesmíru tvoří jen jeho určitý zlomek. Převážná část kosmického prostoru je složena z hypotetické temné energie a temné hmoty, která ovšem podle nové studie neexistuje.

Temná hmota je teoretickou látkou, která vysvětluje nesrovnalosti v našich modelech vesmíru. Například rotaci vnější části spirálních galaxií, která rychlostí neodpovídá pozorovanému rozložení běžné hmoty. 

Temnou hmotu lze detekovat jen díky jejímu gravitačnímu působení na viditelné objekty. Nevysílá totiž žádné elektromagnetické záření, proto je to hmota „temná“. V roce 1932 ji popsal nizozemský astronom Jan Oort, o rok později ji na základě nesrovnalostí při studiu rotací galaxií zmínil švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky. Podle odhadů ve vesmíru zahrnuje 90 procent veškeré hmoty. Přímo ji ale nemáme jak dokázat. 

V publikaci mezinárodního týmu astronomů, která vyšla v časopise Astrophysical Journal, stojí, že naše omezené chápání gravitace nedokáže vysvětlit některé gravitační „anomálie“ vzdálených galaxií, které přisuzujeme temné hmotě. V takovém případě se bavíme o matematice, nikoliv o neviditelné hmotě, a zcela nerozumíme přirozeným zákonům, které ve vesmíru řídí veškerou hmotu.

Cestou by mohla být tzv. "Modifikovaná Newtonova dynamika" (MOND). S touto myšlenkou přišel počátkem 80. let izraelský fyzik Mordehai Milgrom, aby vrhl světlo na určité nesrovnalosti v křivkách rotačních rychlostí galaxií, a to bez přítomnosti temné hmoty. 

Stacy McGaughová, spoluautorka výzkumu a vedoucí oddělení astronomie na Case Western Reserve University se domnívá, že jde o přístup úspěšný. „MOND je jediná teorie, která tímto způsobem uspěla. Je to jediná teorie, která běžně splnila všechny předpovědi,“ řekla pro zpravodajství NBC news. 

Svá tvrzení tým zakládá na zrychleních v křivkách rotace, která úzce souvisejí s působením běžné hmoty. Pozorování je shodné mezi 153 studovanými galaxiemi různého typu. 

„Co ve skutečnosti říkáme, je, že existují absolutní důkazy o nesrovnalostech. To, co vidíte, není to, co dostanete, pokud víte jen o Newtonovi a Einsteinovi,“ pokračuje výzkumnice. Dodává, že MOND je ve vědecké obci menšinovým pohledem. Většina astronomů spíše upřednostňuje existenci temné hmoty. Nález by mohl pomoci astronomům porozumět vnitřní dynamice galaxií. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama