Efektivně nakládat s elektrickou energií umožní nové smart metery

Chytré elektroměry umějí oboustranně komunikovat jak s provozovatelem distribuční sítě, tak se zákazníkem / Pixabay
Nezbytným krokem pro rozvoj energetické infrastruktury v Česku a na Slovensku je plánované zavádění chytrých elektroměrů – takzvaných smart meterů.

Tato moderní zařízení umožňující flexibilní komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem energie budou do roku 2027 povinná u všech odběrových míst se spotřebou nad 6 MWh ročně. Nařízení vychází z evropské směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která si klade za cíl zefektivnit nakládání s energiemi v zemích sedmadvacítky.

Klasické elektroměry ve světě moderní energetiky postupně ztrácejí místo. Jejich nástupci, takzvané smart metery, mají být do šesti let u nás a na Slovensku podle evropské směrnice povinně instalovány všem odběratelům se spotřebou nad 6 MWh ročně.

V České republice se tedy výměna dotkne přibližně 850 tisíc spotřebitelů. „Na našem distribučním území se jedná o zhruba 250 tisíc odběrných míst. Vzhledem k výhodám, které pro distributora i spotřebitele ze smart meteringu plynou, jsme se rozhodli osadit všechna dvoutarifní odběrná místa i s nižší spotřebou. Celkem tak plánujeme vyměnit na 550 tisíc elektroměrů,“ uvádí Tomáš Samuel, vedoucí projektu Chammeleon, který na svém distribučním území v následujících letech realizuje EG.D.

Chytré elektroměry se liší od těch stávajících zejména tím, že umějí oboustranně komunikovat jak s provozovatelem distribuční sítě, tak se zákazníkem. Distributorovi a dodavateli elektřiny umožní dálkovým odečtem získávat naměřené hodnoty elektřiny spotřebované či vyrobené zákazníkem a využívat řízení provozu vybraných spotřebičů. Zákazníkům moderní technologie nabídne nové možnosti, například detailní kontrolu spotřeby v reálném čase či možnost ušetřit na celkové spotřebě.

„Smart metery přinášejí odběratelům nepochybný benefit v podobě fakturování skutečné spotřeby elektrické energie namísto odhadované. Samotný přístup k datům, která jsou automatizovaně sbírána, dává odběratelům rovněž prostor porozumět, jaký je dopad používání konkrétních spotřebičů na celkovou spotřebu energie, tedy lépe pochopit sami sebe,“ popisuje Peter Feciľak z fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích, který se na vývoji inteligentních elektroměrů podílí.

Poskytovatel služeb bude moci prostřednictvím chytré měřicí technologie zlepšit kvalitu, bezpečnost, spolehlivost i udržitelnost dodávek elektrické energie. „Díky inteligentním měřicím systémům získává dodavatel elektřiny podrobný přehled o spotřebě elektřiny v daném odběrném místě. To mu umožňuje podrobně analyzovat odběrové diagramy své bilanční skupiny a vylepšovat vlastní předpovědní modely pro nákup elektřiny,“ říká František Janíček ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Možnost pravidelného odečtu elektroměru na dálku rovněž odstraní nutnost každoroční návštěvy pracovníka dodavatele u odběratele energie.

Přechod od klasického k „chytrému“ měření se netýká pouze elektrické energie, ale i dalších spotřebních komodit. „Technologie smart meteringu lze velmi efektivně aplikovat i u spotřeby vody. Dle našich odhadů je díky použití chytrých technologií možné snížit spotřebu vody až o čtvrtinu. Z hlediska legislativy přitom platí, že chytrá měřidla umožňující dálkový odečet budou v Česku taktéž povinná od roku 2027. Tato skutečnost vychází z evropské směrnice o energetické účinnosti, týká se přitom všech měřičů tepla, vodoměrů na teplou vodu a indikátorů na radiátorech,“ vysvětluje Karel Vlach ze společnosti Enbra.

Mohlo by vás zajímat

Reklama