Zařazení jádra a zemního plynu do udržitelné taxonomie EU neřeší vysoké ceny energií

V případě jádra je problémem nevyřešené skladování jaderného odpadu a cena energie / Pixabay
Evropská komise zveřejnila návrh tzv. taxonomie. Ta by měla sloužit investorům a tvůrcům politik při rozhodování, které investice lze považovat za udržitelné. Zařazení zemního (fosilního) plynu na seznam zelených investic není podle odborníků z Centra pro dopravu a energetiku v souladu s ochranou klimatu a neodpovídá vědeckým faktům. Využívání plynu i jádra navíc neřeší vysoké ceny energií.

Evropská komise sice zahrnula určité pojistky, jakými jsou emisní limity či nutnost být tzv. future-proof (možnost předělat plynovou infrastrukturu na spalování bioplynu či vodíku) pro plynové zdroje a časové omezení spojené se získáním povolení ke stavbě jaderných bloků do roku 2045.

Přesto však zahrnutí jádra a zemního plynu vysílá špatný signál těm, kteří budou rozhodovat o budoucnosti evropského energetického mixu. Ten by měl podle Centra pro dopravu a energetiku směřovat k decentralizaci a být založen na obnovitelných zdrojích.

Využívání fosilního plynu k výrobě energie představuje problém z hlediska veřejného zdraví kvůli emisím oxidů dusíku, vysokých cen energie z důvodu závislosti Evropského trhu na dodávkách plynu ze zahraničí a příspěvku zemního plynu ke skleníkovému efektu.

Přestože plyn při spalování emituje přibližně polovinu oxidu uhličitého oproti uhlí, stále není vyřešena otázka úniků metanu (CH4), ke kterým dochází napříč celým dodavatelským řetězcem. A tyto úniky nejsou v rámci emisních limitů zahrnuty. Již při únicích metanu přesahujících 2,7% jsou klimatické dopady spojené s emisemi z plynové infrastruktury srovnatelné s emisemi vznikajícími při spalování uhlí.

V případě jádra je problémem nevyřešené skladování jaderného odpadu a cena energie, která vychází zhruba třikrát až čtyřikrát dráž při porovnání s energií z větru či Slunce.

Zdroj: Centrum pro dopravu a energetiku

Mohlo by vás zajímat

Reklama