Astronomové hledají stopy mimozemských technologií ve vesmíru

Cílem projektu Galileo je hledat astro-archeologické artefakty v blízkosti Země / Pixabay
Projekt astronomů z Harvardovy univerzity má za cíl vyhledávat vesmírně-archeologické artefakty v okolí naší planety. Ke hledání života ve vesmíru ale přistupuje mnohem racionálnějším a vědečtějším přístupem, než je u podobných výzkumů obvyklé.

V první řadě je ale důležité rozlišit, co si pod pojmem mimozemský život představíme. I velmi jednoduché organismy totiž živými organismy bezesporu jsou. Jediný nález zkamenělých bakterií o pár galaxií dál by tak stačil k tomu, abychom mohli říct: „Ano, mimozemšťané existují!“ Problémem ale je, jak něco takového dle webu ScienceAlert najít.
 
Dokud nebudeme moci vyslat paleontology do jiných galaxií, je nejlepším způsobem, jak hledat mimozemský život, zkoušet zachytit jeho technologické znaky ze země.

Co přesně bychom ale měli hledat vlastně nevíme. Astronomové se domnívají, že by se mohlo jednat třeba o nepřirozeně vypadající rádiové signály z pevných bodů daleko ve vesmíru.

Pokusy o hledání technologických signálů mimozemského života jsou označovány zkratkou SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Jsou obvykle vedeny organizacemi jako SETI Institute nebo Breakthrough Listen a klíčovou roli při analýze shromážděných dat mají amatérští astronomové. Doposud bylo zaznamenáno několik nadějných signálů, ale žádný z nich nebyl nikdy potvrzen.

V červenci 2021 založili Avi Loeb a Frank Laukien z Harvardovy univerzity vědecko-výzkumný projekt Galileo, jehož cílem je hledat astro-archeologické artefakty v blízkosti Země, nikoli signály z dalekého vesmíru. K hledání života ve vesmíru tak přistupují jinak, než tomu bylo dosud běžné. Snaží se také oprostit od posuzovaní mimozemského života podle lidských, inteligenčních měřítek. Nepoužívají tedy zkratku SETI, protože její poslední písmeno představuje slovo inteligence. Místo toho svůj projekt označují zkratkou ETC (Extraterrestrial Technological Civilizations).

Ve své podstatě je pak projekt Galileo obdobou průzkumů SETI, s tím rozdílem, že hledá fyzické objekty, nikoli elektromagnetické signály spojené s mimozemským technologickým vybavením. Velmi důsledně vnáší racionální tón do diskurzu kolem mimozemských civilizací. Projekt se například veřejně zavázal testovat pouze hypotézy známé fyziky a analyzovat pouze nová data. Je také "agnostický vůči výsledku", což znamená, že jeho jediným cílem je shromažďovat a analyzovat data, ne se pouze upínat k výsledku.

Celý projekt má tři hlavní výzkumné směry:

  • Snímání neidentifikovaných leteckých jevů v infračerveném, rádiovém a optickém pásmu a záznam zvukových dat.
  • Výzkum mezihvězdných objektů (ISO) prolétajících Sluneční soustavou, jako je Oumuamua nebo 2I/Borisov.
  • Pátrání po malých mimozemských objektech obíhajících kolem Země za pomoci observatoře Vera C. Rubin, která bude v roce 2023 uvedena do provozu.


I když je sledování fyzických artefaktů v SETI novou strategií, jsou Loeb a Laukien optimističtí. Sledování fyzických objektů je sice náročnější než hledání rádiových signálů, na druhou stranu ale nejsou fyzické objekty tolik pomíjivé a jsou také často gravitačně vázané k naší galaxii. Díky tomu je na jejich objevení mnohem více času. 

Zdroj: ScienceAlert, Galileo Project

Mohlo by vás zajímat

Reklama