Počasí se skutečně mění: Podle vědců míří ničivé tajfuny na sever

Vědci studují dlouhodobé změny intenzity tajfunů / Pixabay
Na Vánoce nad nulou a bez sněhu, povodně a další katastrofy, příroda a počasí prostě mění neustále svoji tvář. A podle nových zjištění se ničivé tajfuny posouvají do nových oblastí. Takový je závěr studie, která dokumentuje posun areálu ovlivněného ničivými tajfuny v dlouhodobém měřítku.

Tropické cyklóny (tajfuny v Asii a hurikány v Americe) způsobují rozsáhlé škody, včetně ztráty lidských životů, jelikož jsou tomuto přírodnímu živlu vystaveny především hustě osídlené oblasti.

Doposud se příliš nevědělo o dlouhodobých změnách intenzity tajfunů, jelikož věrohodná data o aktivitě tajfunů existují pouze pro krátké období (od 80. let 20. století).

Především nebylo jisté, zda nárůst ničivých tajfunů nově pozorovaný v oblastech, kde byl v minulosti jejich výskyt vzácný, je v dlouhodobém měřítku součástí přirozené fluktuace či se jedná o vybočení z dlouhodobého trendu vlivem globálních změn, uvádí mezinárodní tým vědců pod vedením Jana Altmana z Botanického ústavu AV ČR.

Pro zjištění variability tajfunů ve východní Asii, kde vědci provádějí dlouhodobý výzkum, byla využita informace uložená v letokruzích stromů. Letokruhy slouží jako kronika, kde jsou zapsány zásadní informace ovlivňující život daného stromu. Autoři studie tak mohli rekonstruovat narušení přirozených lesních porostů vlivem tajfunů během posledních více než 200 let podél 1300 km dlouhého gradientu v Jižní Koreji a východním Rusku.

Výsledky vědců naznačují, že během posledního století se výrazně zvýšila aktivita tajfunů severně od oblastí, které jsou na tajfuny již více či méně přizpůsobeny. Pro oblasti, které se dříve nacházely na okraji areálu působení tajfunů, jsou takováto zjištění zcela klíčová. Na jejich základě totiž mohou být zavedena opatření ke zmírnění ničivého vlivu tajfunů i tam, kde s nimi není dost zkušeností z minulosti.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama