Čína s Ruskem mění ionosféru: Vědci experimentují s ovlivňováním počasí i lidského mozku

Několik společných experimentů změnilo chemické složení vzduchu vysoko nad Evropou / Pixabay
Čínští a ruští vědci realizovali několik experimentů, které mění ionosféru Země. Tyto pokusy mají vojenský potenciál a mohou narušit satelitní komunikaci. Ionty totiž vytvoří odraznou vrstvu nad určitou oblastí, která nebude propustná pro radiové vlny.

Tímto způsobem je možné narušit komunikaci. Čína a Rusko tak spojily svoje síly a pokračují v kontroverzních plánech na ohřev a změnu zemské atmosféry. 

Odborníci tvrdí, že projekt je potenciální vojenskou akcí, která dokáže narušit satelitní komunikaci a tím přinést Číně výhody v případě války či špionáže. Nabité částice, ionty, vytvoří nad určitou oblastí Země reflexní vrstvu, která snadno způsobí výpadky satelitní komunikace.

Několik společných experimentů změnilo chemické složení vzduchu vysoko nad Evropou a Čína plánuje rozšířit využívání této technologie. Deník South China Morning Post uvedl, že jeden experiment zahrnoval region o velikosti poloviny Velké Británie.

Reakci na výboj zaznamenal satelit

Malé ruské město Vasilsursk zažilo výboj elektřiny, který měl desetkrát více negativně nabitých subatomických částic, než okolní oblasti. Další experimenty zahrnovaly zvýšení teploty ionizovaného plynu v atmosféře o více než 100 °C. Elektrony byly poslány do nebe pomocí zařízení, které bylo ve Vasilsursku postaveno během studené války.

Vyprodukovalo mikrovlny o výkonu 260 megawattů, což je dostatečná síla k osvětlení malého města a poslalo je do atmosféry. Údaje o tom, jak zemské atmosféra reagovala, potom shromáždil čínský sledovací satelit Zhangheng-1. Je kalibrovaný tak, aby maximalizoval sběr dat a měřil každou půl sekundu. 

Ionty odrážejí mikrovlny

Výsledky autoři označili za uspokojivé. Ionosféra Země vzniká, když paprsky z vesmíru vybudí atomy a elektrony se oddělují. Vytvářejí se ionty nabité elektrony. Ve vysokých nadmořských výškách je to běžné a může to způsobit, že nabité částice následně odrážejí mikrovlny a radiové vlny jako zrcadlo. To má velký dopad na skutečnost, jak jsou vysílány radiové vlny na dlouhé vzdálenosti. 

Ochromí komunikaci nepřítele?

Vojenský zájem o ionosféru není žádnou novinkou, ale technologický pokrok umožňuje manipulaci s ní. Změna ionosféry na nepřátelském území může narušit nebo ukončit komunikaci se satelity.

Tím pádem lze ochromit komunikaci nepřítele. Vyvolává to i další obavy, například z toho, že technologii lze použít k úpravě povětrnostních podmínek, způsobení přírodních katastrof nebo dokonce narušení funkcí mozku. Během studené války vytvořili Američané i Sovětský svaz místa, která mění ionosféru, ale Čína toto úsilí nyní zdvojnásobila a buduje svoje vlastní místa pro změnu ionosféry. 

Děláme jenom vědecký výzkum 

Předpokládá se, že moderní zařízení v Sanya v Hainanu bude schopno manipulovat ionosférou přes celé jihočínské moře. Někteří lidé se obávají, že je možné s technologií manipulovat, aby měnila počasí a působila přírodní katastrofy.

Většina odborníků ale míní, že nejde o nic jiného, než o teorii spiknutí. Jako silnou kritiku lze potom chápat tvrzení, že toto záření je schopno ovlivňovat činnost lidského mozku. Čínský doktor Wang Yalu ale podobná tvrzení odmítá a říká, že jde o čistě vědecký výzkum. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama