Vědci z Technické univerzity dokázali snížit spotřebu v elektrickém okruhu, bez výpadku proudu, snížením napětí

V testech se ověřovala spolehlivost zařízení, životnost a elektrické charakteristiky připojených spotřebičů / Technická univerzita v Ostravě
Vědci z Technické univerzity Ostrava otestovali zařízení, které je schopné regulovat elektrický příkon v okruhu. V podstatě se jedná o regulátor napětí silových obvodů s proudy do 630 A, jehož zásadním přínosem je změna napětí v elektrickém okruhu bez výpadku protékajícího proudu.

Jedná se o robustní zařízení, které udrží výstupní napětí v okruhu bez nutnosti instalovat složité a drahé měniče napětí. Je tedy možné například zajistit stálé napětí elektrického okruhu obytného domu v případě připojení nedaleké solární elektrárny, resp. zajištění takové úrovně napětí, které je doporučené z pohledu životnosti spotřebičů (230 V±10 V). 

Požadavek na zařízení tohoto typu vzešel z praxe, kdy bylo třeba regulovat napětí v elektrickém okruhu bez přerušení toku proudu. Jednalo se o místa s kolísajícím napětím sítě, místa v blízkosti fotovoltaických elektráren, blízko transformátorových stanic apod.

Jedním z požadavků bylo také snížení spotřeby v elektrickém okruhu prostým snížením napětí. Jednalo se o například okruhy veřejného osvětlení, kdy bylo možné programově snížit spotřebu okruhu až o 20 %. 

Na vývoji zařízení se podíleli odborníci z Fakulty materiálově-technologické a Fakulty strojní ve spolupráci se společností Cautum. Prvotní testy probíhaly v univerzitních laboratořích, poté se testovalo na okruzích veřejného osvětlení, kdy bylo možné ovlivňovat spotřebu osvětlení v závislosti na noční době. V testech se ověřovala spolehlivost zařízení, životnost a elektrické charakteristiky připojených spotřebičů.

Mohlo by vás zajímat

Reklama