Jak bude vypadat plně automatizovaná železnice v regionální a dálkové železniční dopravě

Důraz je kladen na srovnání lidské a technické výkonnosti / Siemens Mobility
Siemens Mobility získal, společně s partnery, v soutěži vyhlášené Německým centrem pro výzkum železniční dopravy (DZSF) dva průkopnické výzkumné projekty v oblasti bezpečnosti plně automatizovaného železničního provozu.

Cílem výzkumu je definovat kritéria pro schvalování plně automatizovaných železnic v regionální a dálkové železniční dopravě. Tyto dva projekty budou financovány částkou 1,7 milionu EUR a budou řešeny po dobu 30 měsíců.

„Zapojením se do výzkumných projektů upevňujeme naši pozici v oblasti digitalizace a automatizace jízdy vlaků, udáváme tempo jejich dalšího rozvoje,“ řekl Gerhard Greiter, CEO regionu severovýchodní Evropy ve společnosti Siemens Mobility. „Automatizace železničního provozu přináší výhody pro cestující i pro provozovatele. Ať už se jedná o přesnost, bezpečnost nebo energetickou účinnost – automaticky řízené vlaky posouvají dopravu na novou úroveň.“

Výzkum se týká nejvyšších úrovní automatizace, a to stupňů automatizace (Grade of Automation podle IEC 60050-821) GoA 3, což je provoz vlaku bez strojvedoucího, a GoA 4, což je provoz vlaku bez obsluhy. Výsledky výzkumu poskytnou důležitý podnět k další digitalizaci a automatizaci železnic. Očekává se, že automatizovaná regionální a dálková železniční doprava bude formovat budoucnost dopravy.

Jeden z projektů zkoumá, které bezpečnostní požadavky musí plně automatizovaná dálková železniční doprava splňovat. Měla by být dosažena přinejmenším stejná úroveň bezpečnosti jako u vlaků řízených strojvedoucím. Společnost Siemens Mobility vede projekt a úzce spolupracuje se svými partnery TU Berlin a TÜV Rheinland.

Druhý projekt vede TU Berlin. Důraz je kladen na srovnání lidské a technické výkonnosti. Otázkou je, co musí automatický systém umět, aby byl srovnatelný se strojvedoucím. Partnery projektu jsou Německé letecké a kosmické středisko, DB Systemtechnik a Siemens Mobility.

Společnost Siemens Mobility přispěje v rámci projektu svými zkušenostmi a odbornými znalostmi z různých projektů v oblasti automatizace železnic. Patří mezi ně automatické metro v Norimberku a Paříži, stejně jako výsledky výzkumu systémů detekce překážek pro plně automatizovaný železniční provoz.

Ve výzkumu budou využity poznatky z referenčních projektů Siemens Mobility v Hamburku a Londýně: V Hamburku probíhá pilotní projekt vysoce automatizované jízdy vlaků městské železnice (S-Bahn), která zahájí provoz s cestujícími v roce 2021 u příležitosti světovém kongresu ITS. V Londýně byl poprvé na trase Thameslink propojen systém pro automatizovaný provoz vlaku (automatic train operation, ATO) s jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem (automatic train protection, ATP) ETCS.

Mohlo by vás zajímat

Reklama