Solární petrolej palivem budoucnosti. Letadla budou létat bez uhlíkové stopy

Výrobu solárního petroleje vědci testovali již od roku 2019 / Pixabay
Švýcarští inženýři testují na střeše univerzity ETH Zürich nový systém, který umožní produkci paliva pro letadla ze slunečního světla a vzduchu. To umožní výrobu široce dostupného paliva v suchých a slunečných oblastech, jakým je například Afrika.

Vývoj zařízení vedl profesor a inženýr na ETH Zürich Aldo Steinfeld. Jeho práce byla nyní prezentována v časopise Nature. Jednotka pro zachytávání vzduchu z něj absorbuje oxid uhličitý a vodu.

Solární jednotka současně zachytává sluneční energii, která tyto prvky přeměňuje na směs oxidu uhelnatého a kyslíku. Vzniká syntézní plyn, který je následně přeměněn na kapalinu. Této kapalině vědci říkají „solární petrolej”.

Výrobu solárního petroleje vědci testovali od roku 2019, ale až nyní potvrdili stabilnost a spolehlivost svého výrobku. „Naše elektrárna úspěšně demonstruje technickou proveditelnost termochemického procesu přeměny slunečního záření a okolního vzduchu na palivo,” potvrdil Steinfeld, který se domnívá, že je zařízení připraveno k začlenění do reálného světa.
 
Nevýhoda biopaliv spočívá v závislosti na velkém množství zemědělské půdy. Solární petrolej by však mohla být produkována ve vyprahlých, slunečných oblastech, jako je Afrika. Johan Lilliestam, profesor energetické politiky na Universität Potsdam dodal, že k uspokojení celosvětové poptávky po leteckém palivu by stačilo využití méně než jednoho procenta vyprahlé půdy na světě.
 
V takovém případě dojde ke snížení emisí produkovaných leteckým průmyslem. Pokud by palivo navíc bylo vyráběno s pomocí obnovitelných zdrojů energie a uhlíkově neutrálních metod, emise se sníží dramaticky.
 
Výzkum solárních paliv, jejichž výroba bude dražší než výroba paliv tradičních, není Evropskou unií dostatečně financován. Lilliestam se domnívá, že aby se stal solární petrolej dominantním, letecké společnosti se o jeho výrobu a financování musejí samy postarat.
 
Zdroj: Nature, ScienceDaily
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama