Hlasové sirény umožňují rychlejší evakuaci při požáru, a to hned v 15 jazykových mutacích

Sirény mají 16 integrovaných tónů a tři různé hlasitosti s akustickým tlakem až 99 dBA / Siemens Smart Infrastructure
Společnost Siemens rozšiřila své portfolio elektrické požární signalizace o nová stropní a nástěnná poplachová akustická a optická výstražná zařízení. Co nového tyto speciální sirény umožňují?

Nová řada výrobků pro signalizaci poplachu odpovídá trendům vývoje v oblasti zařízení požární bezpečnosti ve smyslu integrace hlasových hlášení o poplachu do systémů elektrické požární signalizace.

Zkušenosti totiž ukazují, že v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace je jednoduchý výstražný tón sirén často ignorován z důvodu mylné interpretace (falešný poplach, cvičení). V důsledku toho ohrožené osoby reagují opožděně nebo nereagují vůbec.

Poplachové hlášení předávané srozumitelnou hlasovou zprávou naopak zkracuje evakuační čas a tím minimalizuje ohrožení osob. V každém prostoru objektu lze navíc vysílat v různých časových fázích evakuace individuální hlasové pokyny a tím docílit plynulé a postupné evakuace objektu bez vzniku paniky a přetěžování únikových cest a nouzových východů.

Sirény mají 16 integrovaných tónů a tři různé hlasitosti (Min / Mid / Max) s akustickým tlakem až 99 dBA. Hlasové sirény mají stejné vlastnosti jako tónové sirény, ale zároveň obsahují v paměti předem nahrané srozumitelné zprávy, které mohou být vysílány ve dvou jazycích, střídavě s výstražným tónem.

Celkem je na výběr z 15 jazyků pro 5 předem definovaných kategorií zpráv: evakuace při požáru, evakuace při jiném stavu ohrožení, pohotovostní varovné hlášení, testovací hlášení a odvolání poplachu. Tóny a hlasové zprávy odpovídají normě ČSN EN54-3 a jsou synchronizovány kvůli zachování srozumitelnosti napříč všemi linkami požární ústředny.

Hlasové zprávy ve dvou jazycích zkracují dobu reakce, zejména pro lidi neznalé prostředí. Nad rámec standardních předem nahraných zpráv umožňují hlasové sirény přidat i další zprávy v jakémkoli dalším jazyce nebo znění (například modrý kód nebo školní zvonek).

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama