Družice českých vědců, VZLUSAT-2, hlásí první kontakt se Zemí

Digitální maják družice byl zachycen australskou stanicí v 15:28 UTC, tedy 16:28 našeho času / VZLÚ
Včera v odpoledních hodinách se z nosiče družic společnosti D-Orbit oddělila družice VZLUSAT-2 a vyslala na Zemi první signál.

Družice vyrobená ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) byla vystřelena z oddělovače ION Satellite Carrier v 15:02:31 UTC západně od jižní Ameriky.

Nosič ION Satellite Carrier tou dobou letěl rychlostí kolem 7,6 km/s. Samotné oddělení proběhlo velmi malou rychlostí 1-2 m/s. Výška i sklon orbity VZLUSAT-2 jsou podobné jako u ostatních družic vypuštěných z rakety Falcon 9 od SpaceX, tedy jde o kruhovou slunečně synchronní orbitu s výškou 535 km a inklinací 97,5°.  

„Okamžitě po vystřelení družice se aktivovaly spínače, které sepnuly napájecí zdroj s bateriemi. Všechny další kroky byly plně automatické a byly již naprogramovány před předáním družice k výstřelu. Jakmile byly systémy družice pod napětím z baterií, byl automaticky zahájen odpočet 20 minut, během kterých se VZLUSAT-2 posunul dále od oddělovače. Pak následovala sekvence kontroly stavu a napětí na bateriích. Vzhledem k tomu, že vše bylo v pořádku, došlo k vyklopení antén a zahájení vysílání majáku v pásmu UHF na přidělené frekvenci 437.325 MHz/GMSK. Tou dobou byla družice přibližně v oblasti na západ od Austrálie,“ shrnuje sekvenci Vladimír Dániel z VZLÚ.  

Pozemní centrum Západočeské univerzity v Plzni navázalo kontakt v 19:58 středoevropského času, kdy družice VZLUSAT-2 prolétala oblastí nad Černým mořem. „Proběhl úspěšný kontakt a kontrola stavu základních systémů rádia, zdroje s bateriemi a palubního počítače. Všechno se tedy podařilo přesně podle plánu,“ dodává Vladimír Dániel. 

Nyní specialisty z VZLÚ čeká několikatýdenní fáze zvaná comissioning, během které se bude ověřovat funkčnost jednotlivých přístrojů a družice bude uvedena do plné operační způsobilosti.  

Nanodružice VZLUSAT-2 vyletěla do vesmíru v rámci mise Transporter3 na palubě rakety Falcon 9 od SpaceX 13.1.2022 z Mysu Canaveral. V oddělovači družic od společnosti D-Orbit čekal VZLUSAT-2 na vystřelení 11 dní. Důvodem bylo velké množství družic (105), které bylo během mise Transporter 3 vypouštěno. 

VZLUSAT-2 je vybaven experimentální kamerou a jednotkou pro přesné řízení orientace. Kromě toho budou na jeho palubě také další generace přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1, a také několik zařízení, které dodaly české univerzity a soukromé společnosti. 

Zdroj: VZLÚ

Mohlo by vás zajímat

Reklama