Trendy, které podle expertů změní v roce 2022 segment robotiky

Významnou změnou bude přesunutí výroby baterií blíže k montážním linkám / ABB
Společnosti z nejrůznějších odvětví hledají nové způsoby, jak po pandemii zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost. Zavádění robotů ovšem zvyšuje nároky na kvalifikaci a nové dovednosti pracovníků. To přináší požadavky na další vzdělávání a prohlubování znalostí.

Nyní společnost ABB sestavila řadu předpovědí, v němž se zabývá klíčovými trendy, které budou v letošním roce určovat zvyšující se poptávku po robotech.

„Pandemie urychlila globální megatrendy od nedostatku pracovních sil a nejistoty v dodavatelském řetězci až po individualizovaného spotřebitele a vzrůstající tlak na udržitelný a flexibilní provoz. To vede k tomu, že se po robotizaci začíná poohlížet řada nových firem," uvedl Marc Segura z divize Robotika společnosti ABB. „Technologie otevírají stále nové možnosti uspokojování požadavků zákazníků. Proto se i nadále budou objevovat nové trendy, které budou zvyšovat poptávku v oblastech, kde se roboty tradičně nepoužívaly."

Na základě rozhovorů se zákazníky, průzkumu trhu a globálního průzkumu 250 společností z různých průmyslových odvětví společnost ABB identifikovala tři klíčové trendy, které budou utvářet poptávku po robotech v roce 2022.

Rozvoj elektromobility vyvolá rozsáhlé změny ve výrobě automobilů

Skutečnost, že mnoho zemí v příštím desetiletí omezí a postupně ukončí výrobu vozidel se spalovacími motory, významně urychluje přechod k elektromobilům. Výrobci a jejich dodavatelské řetězce se proto musí vedle výroby vozidel se spalovacími motory vypořádat se složitostmi diverzifikace výroby elektrických vozidel. Jedině tak budou schopni vyhovět různým regulačním rámcům, které upravují zavádění elektrických vozidel po celém světě. Noví i zavedení výrobci se odkloní od tradiční lineární výroby a přejdou k modulární, flexibilní výrobě, která jim zajistí potřebnou rychlost a vyšší flexibilitu.

„Elektromobil neznamená jen změnu pohonného ústrojí, ale také širší transformaci směrem k digitalizovanému automobilu,“ uvedl Segura. „Tento přechod bude také znamenat vzrůstající rozšíření robotizace v kombinaci s dalšími technologiemi, včetně autonomních mobilních robotů (AMR). To umožní výrobcům optimalizovat dodávky komponentů napříč zařízeními a umožní vznik integrovaných škálovatelných modulárních výrobních buněk. Tyto metody, tradičně spojované s elektronickým obchodem a spotřebním zbožím, jsou však nyní nezbytné i v automobilovém průmyslu pro zajištění flexibility potřebné pro uspokojení různých úrovní poptávky."

Další významnou změnou bude přesunutí výroby baterií blíže k montážním linkám v souladu s požadavky na udržitelnost i s regionálními požadavky. Ve většině případů si tato změna vyžádá zcela nová výrobní zařízení.

E-commerce bude nadále prudce růst

Chování a očekávání spotřebitelů nutí společnosti hledat nové způsoby uspokojování poptávky, rozvíjet nové kanály prostřednictvím vícekanálového prodeje a uzpůsobovat výrobní linky a distribuční procesy tak, aby umožňovaly personalizaci výrobků i dodávek. Pro splnění těchto požadavků byly po celém světě instalovány tisíce robotů v místech, kde se ještě před pěti lety roboty nepoužívaly. Toto rychlé tempo automatizace bude pokračovat i v roce 2022, a to díky kombinaci spotřebitelských trendů a rostoucího nedostatku pracovních sil.

„Tento trend bude znamenat nárůst lehčích a menších robotických aplikací, což umožní rozšíření automatizace do nových oblastí skladových a distribučních operací. Umělá inteligence v robotice je stále vyspělejší, roboty schopné se učit se stávají běžným standardem. Lze proto očekávat, že tyto technologie budou nasazovány společně s technologiemi AMR, řízenými a spravovanými inteligentním softwarem, s cílem zajistit vyšší flexibilitu, rychlost a efektivitu," uvedl dále Marc Segura.

Stále více robotů se bude uplatňovat ve zcela nových aplikacích

Menší, cenově dostupnější a snadno použitelné roboty, jako jsou koboty YuMi, GoFa a SWIFTI, pomáhají odstranit bariéry, které dříve bránily společnostem v investicích do robotů. Díky tomu dochází ke zrychlení zavádění robotů jak v průmyslu obecně, tak v malých a středních podnicích, protože společnosti hledají nové způsoby automatizace nejrůznějších činností..

„Při pohledu na období po roce 2022 můžeme očekávat stále větší důraz na konektivitu a sběr dat, které se stanou klíčovými faktory budoucí výroby. Data získaná z automatizovaných procesů vybavených inteligencí budou výrobci analyzovat, aby na jejich základě mohli přijímat informovanější rozhodnutí. Současně dojde k tomu, že pokročilejší a citlivější softwarové nástroje pro simulaci a programování, jako například nástroje obsažené v softwaru RobotStudio společnosti ABB, budou pokrývat celý životní cyklus robotických aplikací, od uvedení do provozu až po vlastní činnost v rámci výroby, včetně využití nástrojů rozšířené a virtuální reality, které zákazníkům automatizaci zjednoduší,“ vysvětlil dále Segura.

Pokročilejší schopnost robotů pracovat přímo s lidmi, sdílet úkoly a učit se prostřednictvím umělé inteligence usnadňuje zavádění inteligentní automatizace v nových prostředích, jako je stavebnictví, zdravotnické laboratoře, restaurace a maloobchod.

V budoucnosti budou roboty na pracovištích převažovat, a tak bude nutné nejen přeškolit techniky a další zaměstnance, ale také poskytnout více školení v oblasti robotiky studentům vysokých škol, aby si osvojili dovednosti pro programování, obsluhu a údržbu robotů potřebné v automatizované budoucnosti.

Zdroj: ABB

Mohlo by vás zajímat

Reklama