Parní turbíny z Plzně pomohou vyrábět cukr na ostrově Réunion

Na výměnu starých turbín za nové je k dispozici jen omezený čas, přičemž úpravy stávající budovy mohou být jen minimální / Doosan Škoda Power
Český výrobce parních turbín z Plzně, firma Doosan Škoda Power, dodá francouzskému výrobci elektřiny, společnosti Albioma, dvě průmyslové turbíny o výkonu 30 MW se dvěma vstupy a kontrolovaným odběrem, převodovkami a generátory.

Vzhledem k izolovanosti elektrické sítě ostrova Réunion a nutnosti zajistit nepřetržitou výrobu bylo důležité dle webu Doosan Škoda Power splnit přísné požadavky zákazníka na spolehlivost, účinnost a kvalitu.

Réunion je nádhernou turistickou destinací a zároveň centrem výroby cukru. Sezónní sklizeň na ostrově je provázena také nárůstem poptávky po elektřině.

Stabilitu rozvodné sítě je tedy nutno zaručit i během špičkové poptávky související s výrobou cukru. „Pro společnost Doosan Škoda Power se jedná o významný projekt, kdy musíme do stávající strojovny zabudovat dvě soustrojí. Na výměnu starých turbín za nové je k dispozici jen omezený čas, přičemž úpravy stávající budovy mohou být jen minimální. To je výzva, s níž jsme se museli vypořádat a nabídnout spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení parních turbín. Zároveň jsme také museli připravit harmonogram potřebných prací tak, aby se vešly do dostupného časového okna,“ dodává Michal Sarpong, oblastní obchodní ředitel ve společnosti Doosan Škoda Power.

Průmyslové aplikace, kde je turbína potřebná nejen pro výrobu elektrické energie, ale i pro další technologické dodávky v rámci výroby, jsou v současné době jedním z hlavních motorů trhu. Energii lze vyrábět různými obnovitelnými způsoby.

Kombinace požadavku stabilní dodávky páry o předem stanovené teplotě a tlaku, která je dána nepřetržitou produkcí, je však pro turbíny, které vyrábí Doosan Škoda Power v Plzni, velkou výhodou a poskytuje další přidanou hodnotu. Zaměření na účinnost a přechod z fosilních paliv na biomasu, jakožto paliva vyráběného z odpadu, pomáhá snižovat emise a využít palivo dostupné z výroby cukru.

Co se týče výroby elektrické energie, svět se stává ekologičtějším a v širokém měřítku se využívají obnovitelné technologie, avšak parní turbíny jako konvenční technologie v něm stále mají své místo.

Díky neustálému zlepšování účinnosti spalují turbíny méně paliva. Konverze uhelných kotlů na spalování biomasy jako v případě společnosti Albioma je skvělým příkladem využití odpadu z výroby cukrové třtiny, účinné výroby energie a zároveň zajišťuje dodávky technologické páry pro výrobu.

Zdroj: Doosan Škoda Power, Albioma

Mohlo by vás zajímat

Reklama