Kam nesmíte instalovat bezpečnostní kamery: Důležitá pravidla a omezení

Víte, v jakém případě je nutné instalaci venkovních kamer nahlašovat? / Zdroj foto: APChanel / Shutterstock.com
Bezpečnostní kamery jsou dnes běžnou součástí ochrany majetku a osobní bezpečnosti. Přesto si je potřeba dát pozor na to, kde jsou umístěné.

Sepsali jsme pro vás, na co si dát pozor.

1. Kamerový systém u rodinného domu 

Pokud chcete posílit bezpečí svých blízkých a majetku, můžete na soukromý pozemek, kde máte dům, chatu nebo třeba garáž, instalovat bezpečnostní kameru bez větších omezení. Protože se jedná o vaši osobní potřebu a právo na ochranu majetku, nevztahují se na tyto kamery ani ustanovení ohledně GDPR.  

Instalaci venkovních kamer v tomto případě nemusíte nahlašovat. Nicméně je důležité, aby kamery nezasahovaly do soukromí sousedů a snímání veřejných komunikací a okolních domů by mělo být omezené na minimální nezbytnou míru. 

2. Bezpečnostní kamera v bytovém domě 

Umístění bezpečnostních kamer ve veřejných prostorech bytových domů je oblíbeným řešením pro zajištění bezpečnosti, už ale vyžaduje ohled na soukromí obyvatel. 

Pokud je záznam v reálném čase a nikam se neukládá, pak se na vás zásady ohledně GDPR nevztahují. Záznam by ale neměl zahrnovat vstupy do jednotlivých bytů a soukromé prostory jako sklepy apod.  

Pokud je potřeba záznam ukládat, už musíte dbát na GDPR a nutnost instalace bezpečnostních kamer je potřeba odůvodnit – prokázat právní důvod pro ukládání záznamu. Může to být například ochrana života a majetku před případnými útoky. V tomto případě by také instalaci kamer se záznamem mělo schválit shromáždění vlastníků nebo vlastník domu. 

Po zavedení kamer všechny obyvatele o instalaci informujte a na dobře viditelné všem dostupné ploše umístěte upozornění, že je prostor monitorován. 

→ Pozor: v případě ukládání nahrávek máte také povinnost vést tzv. záznam o činnostech zpracování. 

3. Monitorování pracoviště 

Při používání kamer na pracovišti je důležité, aby byl rozsah monitorování přiměřený a respektoval soukromí zaměstnanců, nesmíte tedy sledovat prostory sloužící k soukromým účelům – šatny, WC apod. Bezpečnostní kamery také nesmí sloužit ke sledování a případnému hodnocení zaměstnanců. Vše musí být v souladu se zákoníkem práce. 

Ohledně GDPR je to zde podobné jako u bytového domu. Pokud záznam neukládáte, nemusíte se GDPR zabývat. Pokud ho uchováváte, mělo by to být jen v případě oprávněného zájmu zaměstnavatele (který musíte nějak odůvodnit); nahrávku byste měli uchovávat jen nezbytně nutnou dobu k prošetření případných incidentů (doporučuje se max. týden) a je nutné vést záznam o činnostech zpracování. 

Vždy je potřeba informovat zaměstnance o účelech a metodách monitorování.  

4. Kamerové systémy u komerčních prostor 

Tento případ je opět podobný, jako už bylo zmíněno výše. Nařízení ohledně GPDR se vás týkají, pokud záznam z kamer ukládáte. To byste zároveň měli dělat jen v odůvodněných případech (důvod musíte formulovat) a opět je potřeba vést záznam o činnostech zpracování.  

O monitorování musí být informováni všichni, kdo se v prostorách pohybují – veřejnost i zaměstnanci (pozor – musíte dodržet i všechna nařízení ohledně monitorování pracoviště) – a je třeba dbát na to, aby kamery nezasahovaly do soukromí, zejména v prostorách, jako jsou šatny nebo toalety. 

A co atrapy? 

Atrapy bezpečnostních kamer můžete používat bez jakýchkoliv omezení, pokud se ale někdo bude domnívat, že jsou skutečné a požádá vás o záznam, musíte mu vysvětlit, že jeho osobní údaje neshromažďujete. 

Kde tedy kamery nesmí být? 

Jak vyplývá z předchozího textu, bezpečnostní kamery nemůžou být instalované v prostorách, kde by hrozilo, že naruší intimitu – tedy šatny, převlékací kabinky, sprchy a toalety. (V případě šaten či kabinek může být v odůvodněném případě prostor monitorovaný, ale pouze v době, kdy se aktivně nevyužívá – po pracovní době apod.) U rodinných domů může kamera zabírat jen nezbytně nutný prostor, který už není na soukromém pozemku. 

V ostatních případech můžou být s odůvodněním a informováním o monitorování kamery umístěné prakticky kdekoliv. 

Kamery a případné uchovávané záznamy je potřeba zabezpečit, aby se k nim nikdo nepovolaný nedostal a nemohly tak být zneužité.  

Bezpečností kamery také pochopitelně nesmíte využívat k jiným než bezpečnostním účelům.   

Mohlo by vás zajímat

Reklama