• redakce
  • PC / Notebooky
  • 09. ledna 2023
  • 11:15

Směry pro efektivní fungování firem v roce 2023

 
Další 1 fotografie v galerii
držitelnost životního prostředí bude patřit i nadále k největším výzvám, kterým firmy čelí / PRAM Consulting
V posledních dvou letech čelilo podnikání nebývalým překážkám, a to od pandemií, válečných konfliktů, problémům v oblasti nedostatku pracovních sil, hospodářských otřesů až k výpadkům v dodavatelských procesech. Udržet si tak trvalé a udržitelné podnikání, které je hnacím motorem úspěchu, je tak stále náročnější. To hraje prim i v roce 2023.

Americká cloudová společnost Salesforce uvádí čtyři směry, podle kterých budou organizace konsolidovat investice do technologií a nastavovat své provozní modely, aby i v následujících měsících podpořily svůj růst.

Investice do automatizace

S pokračující inflací, omezenými rozpočty a minimalizovanými zdroji v kombinaci s neustálým požadavkem dělat více za méně, představuje automatizace efektivitu, kterou mohou cloudové technologie přinést.

V současné době průměrná firma využívá v provozu téměř 1 000 aplikací. To je ale neefektivní a z dlouhodobého pohledu i nákladově neudržitelné. V roce 2023 lze proto očekávat, že budou firmy upřednostňovat konsolidaci dodavatelů a technologických řešení tak, aby měly jednoduchý 360° pohled na zákazníky.

Přední podniky budou stále častěji překračovat doposud izolované případy využití automatizace. S rostoucími nároky na IT týmy tak bude stále více netechnických týmů využívat nástroje s nízkým nebo žádným kódem (Low-Code/No-Code). Například digitální a datové funkce typu “drag and drop” umožní automatizovat procesy a vytvářet nové služby.

Očekává se, že více organizací bude sestavovat tzv. fusion týmy, které kombinují obchodní a technologické experty. Tyto týmy, s využitím správných nástrojů, pak mohou efektivně inovovat pod dohledem IT oddělení tak, aby se omezilo případné kybernetické ohrožení nebo riziko nedodržování předpisů.

Hyperpersonalizované zážitky v reálném čase

V dnešní digitální době potřebuje každá firma efektivně oslovit správného zákazníka, a to ve správný čas. Je to obtížnější s vědomím, že množství dat, která se každoročně vytvoří, zachytí, replikují a spotřebují, se do roku 2026 více než zdvojnásobí. Vzhledem k tomu, že se společnosti předhánějí ve zvyšování efektivity v oblasti prodeje, služeb, marketingu, obchodu nebo IT, bude personalizace právě tím úspěšným řešením.

Personalizace však nebude bez komplikací. Zejména v souladu s nově vznikajícími zásadami a předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR). Navíc s rostoucí edukací spotřebitelů o ochraně osobních údajů je zákaznická důvěra zásadní, aby firmy mohly využít potencionálu personalizace.

Ačkoli ne všechna data třetích stran souvisejí se soubory cookie, marketéři budou muset tuto strategii sladit s proklamovanými změnami v předpisech o ochraně osobních údajů tak, aby se ujistili, že používají data zákazníků zodpovědně.

Digitální komunikační nástroje posilují spolupráci

V roce 2023 budou organizace pod větším tlakem než doposud, a to především proto, aby poskytovaly bezproblémové zákaznické služby, které podpoří růst společnosti, zajistí stabilní příjmy a zároveň loajalitu zákazníků. Více si také firmy začnu připouštět nezanedbatelný význam zkušenosti zaměstnanců, který je dále zaměstnanci sdílen v jejich okolí.

Z výzkumu Future Forum Pulse vyplývá, že plánování zaměstnanecké politiky probíhá převážně na úrovni vedoucích pracovníků, přičemž 60 % dotázaných vedoucích pracovníků uvedlo, že navrhují politiku svých společností s nízkým nebo žádným přímým přispěním a zapojením zaměstnanců.


Vedoucí pracovníci, kteří akceptují změny na pracovišti, procesy vedou s důvěrou a transparentností, budou vytvářet produktivnější a uspokojivější zázemí, které je efektivní pro firmu samotnou a zvyšují pozitivní vnímání i u zaměstnanců.

Otázky udržitelnosti budou řídit obchodní rozhodnutí

Udržitelnost životního prostředí bude patřit i nadále k největším výzvám, kterým firmy čelí. Organizace si budou stále více uvědomovat, že poznatky založené na datech a lepší integraci napříč dodavatelskými řetězci pomohou zajistit efektivnější a udržitelnější způsoby práce. Díky investicím do digitálních nástrojů pro sledování emisí se společnosti rychle přizpůsobí změnám a podpoří tak celosvětové úsilí o snižování emisí.

Přehodnocení přístupu k efektivitě

S blížícím se s novým rokem podniky přehodnocují, co znamená být efektivní ve všech úrovních a na každém oddělení. Musí se tak firmy odhodlat k neustálým inovacím při řešení problémů zákazníků, k zajištění bezproblémových služeb odkudkoli a přizpůsobovat se měnícím podmínkám na trhu. V dlouhodobém horizontu tento přístup, podpořený digitální transformací, vytvoří podmínky k úspěchu.

Mohlo by vás zajímat

Reklama