Britský Výbor pro změnu klimatu vybízí občany: Nezapínejte topení, abyste zachránili planetu

Velká Británie chce být první světovou ekonomikou, která sníží uhlíkovou stopu na nulu / Pixabay
Poslanci nabádají Brity, aby nenastavovali vytápění svých domů na více než 19 stupňů Celsia, využívali plynové kotle, nejedli červené maso a jezdili vlakem, místo aby létali letadly, více chodili pěšky, a pomohli tak zachránit planetu. Doporučení jsou obsažena ve zprávě Výboru pro změnu klimatu.

Britové by měli termostat pro vytápění ve svých domech a bytech stáhnout dolů a provést rozsáhlé změny ve svém každodenním životě, aby tak zmírnili klimatické změny, varovala oficiální zpráva. Výrazná varování přišla ve zprávě vlivného Výboru pro změnu klimatu, který vyzval Spojené království, aby do roku 2050 snížilo množství skleníkových plynů, které produkuje.

Vláda podpořila radikální plán a řekla, že přijme právní předpisy, aby se z Británie stala první světová ekonomika, která sníží uhlíkovou stopu na nulu. Je to dramatická změna oproti současnému cíli, kterým je snížení o 80 % do roku 2050 ve srovnání s úrovní v roce 1990.

Tento plán varuje, že ke snížení možnosti vzniku celosvětové katastrofy je zapotřebí snížení emisí skleníkových plynů. Pokud se průměrné teploty do roku 2100 zvýší o 3 až 4 ° C, míříme k ničivým vlnám horka, tání polárních ledovců a stoupající hladině moře. 

Zpráva obsahuje kombinaci řady opatření, z nichž některá vyžadují vládní zásahy, a pak další, která mohou domácnosti realizovat dobrovolně. „Pařížská dohoda“ - podepsaná prakticky všemi národy na Zemi – zavazuje Spojené království udržet průměrné nárůsty teploty pod 2 ° C, s ideálním cílem 1,5 ° C.

Snížení emisí na nulu je prý „dosažitelné se známými technologiemi spolu se zlepšením života lidí“. Lord Deben, předseda výboru, dodal: „Nežádáme lidi, aby vedli nešťastný život.“ Británie, jako první industrializovaný národ, má také morální povinnost ukázat vedoucí postavení v těchto opatřeních, protože historicky produkovala větší podíl skleníkových plynů.

Zpráva například doporučuje, aby vlastníci domu nenastavovali termostaty na teplotu vyšší než 19 ° C a teplotu vody ve vytápěcích systémech nastavili nejvýše na 55 ° C. Lidé by měli používat LED osvětlení a nahradit kotle tepelnými čerpadly. Domy mohou být vybaveny „inteligentními“ systémy, které pomáhají řídit teplo a spotřebu energie, stejně důležité je i zlepšení izolace a dvojité zasklení.

Poradenství v oblasti snižování emisí skleníkových plynů zahrnuje i výzvu k tomu, aby lidé jedli o 20 % méně masa a mléčných výrobků, což by také vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů. Jak bylo uvedeno ve zprávě, politici vyzývají k ukončení prodeje nových benzínových a naftových automobilů a dodávek o deset let dříve – v roce 2030 - než současný cíl, 2040. Britové by také měli „minimalizovat létání, zejména na dlouhé vzdálenosti“ a nahradit ho cestováním vlakem.

Změna klimatu se dostala na vrchol politické agendy. Změny nebudou stát více než stávající plány – přibližně jeden až dva procenta hrubého domácího produktu Británie, v současné době téměř 40 miliard liber ročně. Zpráva také dodává, že změna životního stylu bude mít i přínosy, například zlepšení zdravotního stavu díky lepšímu stravování nebo více pohybu. Zrychlení zavádění elektromobilů, spalování méně fosilních paliv a konzumace méně masa bude přínosem i pro společnost.

 
Vstoupit do diskuze  (7)

Mohlo by vás zajímat

Reklama