Koronavirus má i svou světlou stránku, uzdravuje nemocné ovzduší

Koronavirus nám možná říká, co děláme v našich životech špatně / Pixabay
Koronavirus má dvě tváře – zamořuje organismus, ale na druhé straně čistí životní prostředí. Je možné, že dokonce zachrání mnoho životů, protože znečištění ovzduší vede k předčasné smrti u mnoha lidí.

Nový koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19, je ještě pořád na začátku a je jisté, že nakažení budou přibývat, stejně tak jako jeho oběti. Podle ekonoma ze Stanfordské univerzity Marshalla Burkea je ale možné, že koronavirus zabije méně lidí, než jaký počet zachrání před plyny a částicemi nečistot v ovzduší.

Koronavirus svět doslova zastavil.  Z měst se staly města duchů. Opatření nutí lidi k tomu, aby zůstali doma a rovněž se zastavila i ekonomika. Koronaviru podlehlo více než sedm tisíc lidí. Ale jsou tu i dobré zprávy: Koronavirus sice životy bere, ale zároveň je i zachraňuje.
 
Burke provedl výpočty o nedávném poklesu znečištění ovzduší v některých částech Číny a o potencionálně zachráněných životech v důsledku nižšího znečištění ovzduší, k čemuž dopomohlo právě zpomalení či úplně pozastavení ekonomiky.

Výsledky jeho práce byly publikovány na globálním blogu o potravinách, životním prostředí a dynamice ekonomiky G-FEED. I když se celá situace s koronavirem vyvíjí každým dnem, Burkeho výsledky naznačují, že počet zachráněných životů před znečištěním ovzduší je větší než počet těch, co zemřeli na následky nemoci COVID-19 v Číně.
 
Podle amerického ekonoma koronavirus díky snižování znečištění ovzduší zachránil 4 tisíce dětí do 5 let a 73 tisíc dospělých nad 70 let. Tohle jsou nejrizikovější skupiny trpící na znečištění ovzduší. Je to znatelně více, než jaká jsou čísla obětí koronaviru.
 
O neblahém vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví nedávno vyšla jiná studie, ve které stálo, že oxid dusičitý a uhelnatý společně se škodlivými částicemi snižují celosvětově délku lidského života o tři roky. Nejčastěji pak lidé umírají na srdeční nemoci.
 
Analýza amerického experta byla zaměřena pouze na Čínu, v době jejího provedení se totiž koronavirus v Evropě ještě nevyskytoval. Satelitní data ukázala ovzduší nad severní Itálií. Znečištění ovzduší kleslo. Koronavirus sice je strašák, ale znečištění ovzduší je nepovšimnutý a ještě mnohem horší nepřítel, kterého bychom se měli bát mnohem více.
 
Koronavirus nám možná říká, co děláme v našich životech špatně a čeho se mají jednotlivé národy vyvarovat. Z každého temného období si můžeme odnést kousek světla.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama