Archeologové objevili dosud chybějící článek v historii abecedy

Egyptolog Orly Goldwasser tvrdí, že symboly na artefaktech objevených v chrámu na Sinaji v roce 1905 jsou prototypy písmen, jež používáme dodnes / Wikimedia Commons
Izraelští archeologové našli chybějící článek v historii rané abecedy z doby bronzové. Nápis na fragmentu keramiky odkrytém v Tel Lachish pochází z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem.

Vědci tvrdí, že datování fragmentu je důležité, protože určuje velmi zajímavé období ve vývoji abecedy, která dříve nebylo zohledňováno. Fragment keramiky má délku 4 cm a zdá se, že byl součástí okraje dovezené kyperské mísy. Vnitřek je popsán tmavým inkoustem, písmem psaným úhlopříčně, z vnější strany jde o tmavý hranatý vzor. 

Podle odborníků je většina písmen podobná egyptským hieroglyfům, které se již používaly stovky let před tím. Vypadá to, že písmena na fragmentu také vycházejí z dřívějších egyptských hieroglyfů. Ačkoli fragmentovaná povaha ztěžuje překlad, vědci naznačují, že jde o „otroka“ - možná součást něčího jména – a „nektar“ nebo „med“. I když význam nápisu může být neznámý, má dramatický dopad na porozumění historii abecedy. 

Podle hlavního autora výzkumu, doktora Felixe Höflmayera z Rakouské akademie věd, jde o jeden z prvních příkladů rané abecedy nalezený v Izraeli. Vede k přehodnocení vzniku a šíření rané abecedy na Blízkém východě.
   
Vědci našli důkazy o vývoji abecedy na Sinaji (poloostrov v Egyptě) kolem roku 1800 př. n. l., než se nakonec kolem roku 1300 př. n. l. rozšířila do Levantu (oblast východního Středomoří v západní Asii).  

Odtamtud se začala šířit po Středomoří, a nakonec se vyvinula do řecké a latinské abecedy. Důkazy mezi vznikem abecedy na Sinajském poloostrově a jejím příchodem do Levant však chyběly. „Šíření rané abecedy do oblasti jižní Levanty bylo obvykle datováno do 14. nebo 13. století před naším letopočtem a bylo považováno za vedlejší produkt egyptské nadvlády v této oblasti,“ uvedl Höflmayer. 
 
Radiokarbonové datování střepu odhaluje, že časná abeceda byla zavedena dříve, nikoli až po dobytí Levanty Egypťany, jak se dříve myslelo. Vykopávky probíhaly v Tel Lachish v 70. a 80. letech 20. století a v roce 2017 byly obnoveny. Střep byl nalezen v roce 2018 rakouským archeologickým týmem na místě Tel Lachish v oblasti Shephelah v Izraeli. 

Tel Lachish byla důležitá osada, centrum obchodu s Egyptem, Kyprem a oblastí kolem Egejského moře. Často se předpokládá, že ranou abecedu vyvinuli Kanaánci, příslušníci semitsky mluvící západoasijské populace. Byli zapojeni do egyptských těžebních operací kolem Serabit el-Khadim na Sinajském poloostrově. Artefakty, na nichž byla vytesána nejstarší abeceda, byly objeveny v roce 1905 kolem chrámu Hathor na náhorní plošině Serabit el-Khadim egyptologem Flindersem a Hildou Petrie, manželským britským párem. 
 

 
Vstoupit do diskuze  (1)

Mohlo by vás zajímat

Reklama