V pátek se objeví na obloze meteorický roj Kvadrantidy pocházející z již 500 let neexistující komety

Vrchol aktivity meteorického roje Kvadrantidy se předpovídá na 4. ledna 2019 ve 3:20 SEČ / Jeff Berkes/NASA
Příští rok bude přát různým zajímavým astronomickým úkazům, včetně dobrých pozorovacích podmínek pro několik meteorických rojů. První z nich, Kvadrantidy, bude vrcholit už v pátek 4. ledna 2019 v časných ranních hodinách za bezměsíčné noci.

Na tmavé obloze daleko od měst proto uvidíte v době okolo maxima ve 3:20 SEČ počty meteorů s frekvencí až 80 za hodinu. Znovu budou mít Kvadrantidy takto příznivé podmínky až v roce 2022.

Téměř každý meteorický roj nese název podle souhvězdí, ve kterém se nachází tzv. radiant, tedy místo, odkud meteory na obloze vlivem perspektivy zdánlivě vylétají. Kvadrantidy mají radiant v dnes již neexistujícím souhvězdí Kvadrantu, které bylo zrušeno v roce 1922.

Nacházelo se na pomezí Pastýře a Draka, jen kousek východně za ojem „Velkého vozu“. A právě z tohoto směru na obloze do atmosféry vstupují drobná tělíska, která letem a třením v atmosféře vytvářejí meteorickou podívanou.

Mateřské těleso, z kterého mají tato drobná zrnka pocházet, je nevyřešenou záhadou. Uvažovalo se, že jde o kometu 96P/Machholz. Známý odborník na meteorické roje Peter Jenniskens (z NASA Ames Research Center) ovšem v roce 2003 naznačil, že za rojem s největší pravděpodobností stojí fragment již přes 500 let neexistující komety, který byl v roce 2003 objeven a katalogizován pod označením C/2003 EH1.

Původní těleso s označením C/1490 Y1 způsobilo na jaře roku 1490 meteorický déšť pozorovaný v čínském městě Ch'ing-Yang. Meteorický déšť byl nejspíše spojen se zánikem tohoto tělesa.

Dráha tělesa C/2003 EH1se s dráhou Země protíná v téměř kolmém úhlu, což způsobuje krátkou aktivitu roje (obecně mezi 1. a 6. lednem). Samotné maximum je velmi ostré, s proměnlivou aktivitou 60 - 200 meteorů za hodinu a trvá jen několik málo hodin. Vlivem gravitace Jupiteru se proud roje od Země vzdaluje, takže přibližně za 1000 let už Kvadrantidy patrně pozorovat nebudeme.

V roce 2019 bude okamžik maxima roje střední Evropě velmi nakloněn. Vrchol aktivity předpovídají odborníci z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR na 4. ledna 2019 ve 3:20 SEČ, tedy časně ráno při již dostatečné výšce radiantu nad obzorem. K ránu by mohlo zazářit s každou hodinou až 80 meteorů.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama