První hardwarově nezávislé cloudové stavědlo je již v provozu

Vlaky odesílají údaje o své poloze digitálním rádiovým spojením do centrálního systému / Siemens Mobility
Společnost ÖBB-Infrastruktur AG společně se Siemens Mobility uvedly do provozu zcela nové digitální řešení v oblasti zabezpečovací techniky na vlakovém nádraží v Achau (Rakousko). Platforma „Distributed Smart Safe System“ (DS3) je inovativní digitální řešení a základ pro digitální cloudové stavědlo („Stavědlo v cloudu“).

Stavědlo DS3 v cloudu pro ÖBB v Achau je skutečným kvantovým skokem pro železniční průmysl. Umožňuje virtualizaci většiny zabezpečovacích komponent, jako jsou stavědlové počítače nebo počítače pro vlakový zabezpečovač ETCS.

Vlaky odesílají údaje o své poloze digitálním rádiovým spojením do centrálního systému, který zajišťuje bezpečnost vlakové dopravy, přestavuje výhybky, staví vlakové cesty a odesílá vlakům oprávnění k jízdě. 

Tato technologie přináší mnoho nových možností, které byly dříve nedostupné nebo jen ve velmi omezené podobě. Je například umožněn „smart“ dohled návěstidel a výhybek, což umožňuje inovativní diagnostiku, predikci poruch a tím i prediktivní údržbu. Díky tomu bude železniční doprava přesnější a efektivnější, což zvyšuje její atraktivitu a také spokojenost cestujících.

Platforma DS3 nabízí hardwarově nezávislé zabezpečení a umožňuje využití cloudu. To dává provozovatelům infrastruktury při přechodu na novou technologii možnost integrovat dosud samostatná zařízení a systémy. Platforma splňuje nejvyšší celosvětově platné bezpečnostní standardy pro železnici a je nákladově efektivní, pokud jde o škálovatelnost a centralizaci servisu a údržby.

Kromě toho přispívá k udržitelnosti tím, že nabízí úspory potřebného prostoru a energie ve srovnání se stávajícími systémy. Počet budov, ve kterých jsou stavědla umístěna, lze v budoucnu významně snížit a sloučit v rámci datového centra.

S novou produktovou platformou DS3 může ÖBB-Infrastruktur AG využívat řadu ekonomických výhod, jako je prediktivní a nákladově efektivní údržba systémů a zvýšení jejich dostupnosti. Obzvláště atraktivní je vysoká efektivita nákladů: DS3 dosahuje nižších nákladů na životní cyklus ve srovnání s jinými řešeními dostupnými na mezinárodním trhu.

Tento projekt představuje vůbec první schválení stavědla SIL4 (Safety Integrity Level 4 podle IEC 61508) na hardwaru COTS, a je proto mezinárodním pilotním a referenčním projektem. První společné testy v provozu prováděné společnostmi ÖBB a Siemens Mobility byly zahájeny a úspěšně provedeny v prosinci 2018. Po schválení systému bylo možné stavědlo 18. listopadu 2020 účinně uvést do provozu na vlakovém nádraží v Achau. V tu chvíli plně převzalo odpovědnost za zabezpečení a bezpečnost na daném úseku tratě.

Mohlo by vás zajímat

Reklama