Několik důvodů, proč je podle expertů záložní zdroj UPS nutností

UPS poskytuje téměř okamžitou odezvu v případě výpadku napájení nebo kolísání proudu / Pixabay
Nepřerušovaný a nerušený zdroj elektrické energie je klíčový pro všechny oblasti průmyslu, zdravotnictví či domácnosti a jeho nezbytnost jsme zaměnili v dnešní době za samozřejmost.

Jeho potřeba však nikdy nebyla podle webu Eaton zásadnější. Budovy, služby a procesy jsou stále více závislé na výpočetní technice, internetu věcí (IoT) a dalších citlivých elektronických zařízeních připojených k síti a již nyní se musíme stále více zaměřovat na otázky spojené s řízením elektrické energie.

Znamená to, že schopnost zvládat poklesy napětí, přepětí či napěťové špičky spolu s rušením na přívodu či dalšími změnami napájení je stejně důležitá jako zvládání úplných výpadků napájení.

Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) zajištuje tuto ochranu. Zjistí, kdy se zhorší kvalita napájení nebo dojde k výpadku proudu, a poskytne téměř okamžitou ochranu před přerušením napájení, takže je možné aktivovat záložní zdroj elektrické energie (například diesel generátor) nebo kontrolovaně vypnout zařízení. 

„Ve světě, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, potřebují mít společnosti jistotu, že i když některá přerušení nemohou ovlivnit, drahé ztrátě kontinuity podnikání v důsledku problémů s napájením se lze vyhnout s technologií UPS,“ říká Antonín Špaček ze společnosti Eaton. 

1. Je zařízení UPS důležité pro podporu kontinuity podnikání? Jak může v této oblasti pomoci? 

Čas jsou peníze – zejména pokud jde o nákladné prostoje, které brání podnikům a organizacím poskytovat služby, vyrábět produkty a obsluhovat zákazníky tak, aby naplnily jejich vysoká očekávání. Ve světě, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, potřebují mít společnosti jistotu, že i když některá přerušení nemohou ovlivnit, drahé ztrátě kontinuity podnikání v důsledku problémů s napájením se lze vyhnout pořízením vhodného UPS.

2. Znamená to tedy, že současně i chrání cenný majetek

Od továrních strojů a dalších výrobních zařízení až po IT a citlivé lékařské vybavení – podniky a organizace investují velké prostředky do majetku, na kterém jsou závislé. Potenciál škod způsobených výpadkem a špatnou kvalitou napájení je značný – zejména při náhlém obnovení dodávek proudu. Technologie UPS hladce zvládne všechny fáze přerušení napájení, čímž snižuje potřebu nákladných oprav a výměn.

3. Jsou zařízení UPS důležitá také pro zajištění bezpečnosti?

Jak se komerční i veřejné budovy zvětšují a stávají se složitějšími, roste i potřeba bezporuchových systémů, které zajišťují bezpečnost jejich obyvatel. Dveře, výtahy a pojezdy jsou závislé na nepřerušovaném napájení, které umožňuje rychlý a bezpečný pohyb po budově a v případě nutnosti rychlou evakuaci. V době, kdy je efektivní větrání součástí ochrany zdraví v kancelářích a dalších pracovních prostředích, je záložní napájení pro systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) rovněž kritické – zejména v oblastech s nebezpečnými chemickými látkami.

4. Jak mohou zařízení UPS pomoci ve zdravotnictví? 

Operační sály a jednotky intenzivní péče (JIP) jsou plné citlivého vybavení pro záchranu života, které musí být dostupné nepřetržitě. Chirurg si jednoduše nemůže dovolit riziko, že by elektronické nástroje, přístroje a monitorovací technologie nebyly náhle nedostupné uprostřed zákroku. 

UPS poskytuje téměř okamžitou odezvu v případě výpadku napájení nebo kolísání proudu a nabízí zdravotnickému personálu jistotu, že péče o pacienta nebude ohrožena.

Zdroj: Eaton

Mohlo by vás zajímat

Reklama