Porucha chování vázaná na REM spánek může podle vědců odhalit počátky Parkinsonovy nemoci

Cílem studie bylo získat informace o funkčním stavu molekulárních hodin u pacientů s RBD / Pixabay
Porucha chování vázaná na REM spánek (RBD), poměrně vzácné onemocnění, které se vyskytuje u cca 2 % populace, je podle nejnovějších poznatků provázána s budoucím výskytem Parkinsonovy nemoci u daného pacienta.

Nová studie vědců z Národního ústavu duševního zdraví jako první přímo popisuje stejné narušení biologických rytmů u RBD a Parkinsonovy choroby, a propojuje tak současné a nové poznatky o přímé souvislosti těchto dvou onemocnění.

„Základním projevem RBD je chování ve spánku, které odpovídá právě probíhajícímu snu, typické jsou výkřiky nebo prudké pohyby. Za normálních okolností proto, aby člověk „neuskutečňoval“ svoje sny, existuje během spánku tzv. svalová atonie, stav, kdy jsou svaly „odpojeny“. U RBD je ale svalová atonie narušena, a proto k těmto pohybům u nemocných dochází. Během nočních epizod RBD tak může dojít ke zranění nemocného, pádu z lůžka nebo zranění partnera, se kterým nemocný sdílí lůžko,“ vysvětluje MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Předchozí studie ukázaly úzké propojení RBD s neurodegenerativními onemocněními jako třeba Parkinsonovou nemocí – podle jedné, která sledovala pacienty s RBD po dobu 14 let, propuklo neurodegenerativní onemocnění u více jak 81 % z nich.

Vědci z NUDZ se zaměřili na funkční stav tzv. molekulárních hodin, které ovlivňují prakticky všechny buňky v těle a jsou spolu s tzv. homeostatickou složkou zodpovědné za regulaci spánku. „Cílem naší studie bylo získat informace o funkčním stavu molekulárních hodin u pacientů s RBD a výsledky porovnat se studiemi popisujícími tuto problematiku u pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ říká Mgr. Kamila Weissová z Národního ústavu duševního zdraví.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama