Zemská kůra je podle výzkumu mnohem starší, než jsme si mysleli

Jedním z prvků, které z kontinentální kůry prosakují do oceánu, je stroncium / Pixabay
Podle nového výzkumu unikají nejméně 3,7 miliardy let minerály z kontinentů do oceánu. Pevná, skalnatá kontinentální kůra je typickým rysem planety Země po miliardy let (i když jen malé procento dnešní kůry pochází z tak hluboké minulosti).

Je těžké říci, jaké je její stáří. Pro výpočet stáří kontinentů vědci zkoumají rozpad starých chemikálií zachycených v horninách – obvykle v uhličitanových minerálech získaných z oceánu. Ale tyto minerály se těžko hledají a jsou zřídka v tak čistém stavu, aby bylo možné je analyzovat.

Tým vědců nyní vymyslel nový způsob, jak datovat starodávné kusy kůry – a podle jejich nejnovějšího výzkumu jsme se v odhadu stáří kontinentů zmýlili o půl miliardy let.
Ve výzkumu prezentovaném 26. dubna 2021 tým analýzou minerálu zvaného baryt - kombinace oceánských solí a barya uvolňovaného průduchy sopečného oceánu - našel důkaz, že kontinentální kůra Země vznikla zhruba před 3,7 miliardami let. Jde o velký skok zpět v čase, uvedla ve svém prohlášení hlavní autorka studie Desiree Roerdinková, geochemička na univerzitě v norském Bergenu.

Barytové minerály se tvoří hluboko pod vodou, kde z hydrotermálních průduchů na mořském dně vytéká horká voda bohatá na živiny. Proč jsou tedy tyto mořské kameny užitečné pro studium kontinentální kůry? 

Podle výzkumníků mají kontinenty a oceány dlouhou historii výměny živin – a baryty tuto historii mimořádně dobře zaznamenávají. „Složení kousku barytu, který je na Zemi tři a půl miliardy let, je přesně stejné, jako ve chvíli, když se skutečně vysrážel,“ řekl Roerdinková. Jde o jakýsi diář zachycující procesy probíhající na rané Zemi. Klíčovým procesem je zvětrávání. Jak se kontinenty v průběhu času přirozeně vyčerpávají, rozlévají se živiny do sousedních moří. 

Tyto živiny pomáhají podporovat život v mořích; studie zveřejněná již 11. února 2021 v časopise Science ukázala, že když během „středního věku“ Země přestala růst kontinentální kůra asi na miliardu let, náhle se zpomalil i vývoj života.
 
Jedním z prvků, které z kontinentální kůry prosakují do oceánu, je stroncium. Měřením poměru dvou izotopů stroncia v šesti různých ložiscích barytových minerálů vědci vypočítali věk těchto minerálů na 3,2-3,5 miliardy let. 

Z těchto minerálů tým odvodil, kdy začaly starověké kontinenty propouštět stroncium do oceánů, kde se baryty vytvořily. Tento kontinentální proces zvětrávání pravděpodobně začal asi před 3,7 miliardami let. Tehdy už existovaly kontinenty – o půl miliardy let dříve, než se dříve odhadovalo na základě výzkumu uhličitanových minerálů. Procesy, které vytvářejí kontinenty – například desková tektonika tedy probíhají minimálně tak dlouho. 
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama