Vesmírný výzkum začíná v České republice pod vodou

Vědecká mise Diana volně kopíruje misi Artemis, připravovaný návrat člověka na Měsíc / Pixabay
Přestože nemá Česká republika kosmodrom ani moře, už třetím rokem patří mezi světovou špičku v simulování vesmírných misí. V současné době probíhá projekt č. TL05000228, který je podporován Technologickou agenturou České republiky. Tento výzkum je realizován hlavním řešitelem Fakultou strojní ČVUT v Praze a katedrou psychologie Filozofické fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je zaměřen na tvorbu metodiky pro výzkum vlivu extrémního stísněného izolovaného prostředí na psychiku člověka, dynamiku týmu, komunikaci v týmu a související fyziologické procesy. Aby tento projekt mohl vzniknout, byla navázána dle webu ČVUT spolupráce se společností 1st Cloud Republic a.s. a hlubinnou laboratoří Hydronaut.

Tyto společnosti nabízí dokonalé zázemí SW a HW zázemí, aby výzkum tohoto typu odpovídal současnému stavu poznání a realizovaných analogových misí ve světě. 1st Cloud Republic a.s. dodává komunikační platformu Common Tongue umožňující efektivní a rychlou komunikaci všech zúčastněných subjektů.

Projekt Hydronaut je unikátní hlubinná laboratoř pro výzkum přežití člověka v umělých extrémních podmínkách, která nemá v české vědě srovnání. V Jesenném na Železnobrodsku se ponoří už na třetí misi.

Od 19. srpna se areál lomu na sedm dní promění ve výzkumné centrum. Ve spolupráci s univerzitami připravily týmy vědeckou misi Diana III, která poodhalí možnosti přežití člověka v extrémních podmínkách dlouhodobých kosmických letů.

Diana volně kopíruje misi Artemis, tedy připravovaný návrat člověka na Měsíc, který plánuje americká NASA odstartovat v roce 2022. Tomu je přizpůsobený nejen scénář mise, ale i její vědecká náplň.

Velín, který je analogií řídícího střediska kosmických letů Houston, bude ve věži umístěný v areálu lomu. Odtud budou nepřetržitě dozorována biometrická data posádky habitatu, vnitřní prostředí a technický stav celého  zařízení.

Sídlit tam budou také univerzitní týmy, které mají na starosti výzkum, kontrolu a úkolování posádky. Mateřskou loď, která při vesmírném letu obíhá kolem Měsíce, bude simulovat stanice plovoucí na hladině  lomu.

Tříčlenná posádka obytné buňky, vybavené stejným způsobem, jako hlubinná laboratoř, a umístěné na plovácích, nebude mít po dobu trvání mise přístup na břeh. S řídícím centrem a habitatem bude možné komunikovat pouze vlastním online palubním systémem Common Tongue.

Analogii přistávacího modulu Eagle projektu Apollo představuje vlastní laboratoř DeepLab H03 Naty. 35tunová konstrukce bude ponořená v hloubce zhruba deset metrů. Její zásobování energiemi a vzduchem bude zajišťováno ze břehu.

Tříčlenná posádka obytného modulu bude plnit vědecké úkoly. Naplánované jsou také tři hlubinné výstupy (jedná se o simulace výstupu na povrch Měsíce). Po celou dobu mise, tedy při pobytu v prostředí o vysokém tlaku a vlhkosti, bude každý člen posádky monitorován biometrickými čidly navrženými a vyrobenými odborníky z Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Vlastní prostředí uvnitř habitatu bude po celou dobu mise sledováno pomocí monitorovací ústředny vyvinuté a vyrobené na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Jedná se zejména o sledování tlaku, teploty, vlhkosti, složení atmosféry a stavu palubního napájení.
 
Hlavním cílem projektu, který je realizován Katedrou psychologie FF UP je navrhnout nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v izolovaném, stísněném a extrémním prostředí (ICE). Výsledkem bude nástroj, který umožní screening jednotlivců i týmu v rámci předvýběru a tréninku při dlouhodobém pobytu v ICE.

Unikátní nástroj umožní zkoumání vlivů osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na chování pracovních týmů ve vztahu k psychofyziologickým procesům. S psychology bude také spolupracovat konstruktér stanice, potápěč a účastník dvou předešlých misí Matyáš Šanda.

Zdroj: ČVUT, Technologická agentura ČR

Mohlo by vás zajímat

Reklama