Ani vzduchová kapsa vám v lavině dle nového výzkumu přežití nezajistí

 
Další 1 fotografie v galerii
Prvních 15 minut přežije zasypání sněhovou lavinou až 90 % osob / Pixabay
Pobyt na horách spojený se zimním sportováním může naše zdraví jenom utužit, ovšem zasypání sněhovou lavinou je černou můrou asi každého z nás. Odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se nyní pokusili odpovědět na otázky, jak vlastně dýchá člověk uvězněný v lavině a jak rychle dochází k úbytku kyslíku?

Výzkum navazuje na často diskutovanou otázku, zda tzv. vzduchová kapsa může prodloužit přežití sněhem zavalené oběti. Prvních 15 minut totiž přežije zasypání sněhovou lavinou až 90 % osob, ale poté nastává rapidní pokles šancí na přežití a po dalších 15 minutách je naživu méněnež jedna třetina obětí.

Co tak významného se stane mezi 15. a 30. minutou? K objasnění některých procesů přispěli vědci z ventilačního týmu FBMI, který se věnuje zejména výzkumu umělé ventilace plic na jednotkách intenzivní péče a v urgentní medicíně.

Nový výzkum dýchání pod lavinou přinesl i první překvapivé výsledky. Dlouhá desetiletí tradovaná poučka, že se musí oběť snažit vytvořit si před ústy co největší vzduchovou kapsu, aby z ní mohla poté dýchat, se ukázala jako mylná.

Objem potenciálně vytvořeného prostoru je oproti dechovým objemům člověka zanedbatelný a poskytuje jen málo vzduchu. Vědci prokázali, že k dýchání pod sněhem člověk žádnou dutinu nepotřebuje. Je pouze nutné, aby měl volné dýchací cesty.

Výzkum i nadále pokračuje: aby byl uvedený proces a jeho limitace lépe pochopeny, vědci dělají série experimentů se zdravými dobrovolníky (vojáky), kteří pomocí speciálně upravené aparatury dýchají do simulovaného lavinovaného sněhu. Během těchto pokusů jsou pečlivě monitorováni přístroji používanými na jednotkách intenzivní péče.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama