Laboratorní test vědců z Edinburghu prokázal, že skutečně existuje více realit

V experimentu obě pozorování, a proto i obě skutečnosti, které reprezentují, jsou v současné chvíli pravdivé / Pixabay
Může ve stejném čase na stejném místě existovat více realit? Dlouho promýšlený experiment byl nakonec proveden pomocí laboratorního testu. Výsledek dokazuje, že mohou mít pravdu dva subjekty s protichůdným pozorováním.

V nové zprávě vědci říkají, že mohou existovat dvě skutečnosti najednou, alespoň pokud jde o kvantový svět. Výzkumníci z oddělení experimentální fyziky na univerzitě v rakouském Innsbrucku řešili hypotézu, ve které se zabývali jedním z nejpřesvědčivějších experimentů na světě, tzv. „Wignerovým přítelem.“

Navazuje na experiment, pojmenovaný podle držitele Nobelovy ceny z roku 1963, fyzika Eugena Wignera, kdy dva lidé pozorují stejnou věc - v tomto případě jeden foton. 

Když je foton pozorován, je zobrazen buď v horizontálním nebo vertikálním stavu, ale podle kvantové mechaniky, předtím, než je toto pozorování provedeno, existuje ve stavu „superpozice“, což znamená, že je v obou stavech najednou - horizontálním i vertikálním. 

Ve Wignerově experimentu pozoruje jedna osoba v laboratoři foton, buď ve vertikálním nebo v horizontálnímu stavu, zatímco Wigner, který je vně laboratoře, spustí jednoduchý test, který se nazývá  'interferenční experiment' a dokazuje, že foton je ještě ve stavu superpozice.

V experimentu obě pozorování, a proto i obě skutečnosti, které reprezentují, jsou v současné chvíli pravdivé. Zatímco Wignerův přítel je již dlouho zajímavým myšlenkovým experimentem, pokrok v oblasti kvantové mechaniky a fyziky umožnil výzkumným pracovníkům teorii otestovat - a to je přesně to, co udělali Massimiliano Proietti z Heriot-Watt University v Edinburghu a jeho kolegové. Pomocí šesti zapletených fotonů - částic světla, jejichž osudy jsou svázány dohromady - dokázal Proietti s kolegy zkopírovat výsledky Wignerova přítele.

Experiment zahrnuje dva lidi, kteří pozorují totéž - v tomto případě jeden foton. Když ho pozorují, fotony existují ve stavu polarizace, ale když ho testují s použitím interferenčních experimentů, závěrem je, že fotony ještě existovaly ve stavu superpozice. 

Výsledky studie nejen potvrzují dlouho diskutovaný experiment, ale zpochybňují i základy toho, jak jsou pozorování prováděna. „Vědecká metoda se opírá o fakta, založená na opakovaných měřeních a všeobecně dohodnutá, nezávisle na tom, kdo je pozoroval,“ říká Proietti v příspěvku publikovaném v otištěném časopise AirXiv. „V kvantové mechanice není objektivita pozorování tak jasná.“ Pokud však tato fakta nemohou být prokázána správně nebo špatně - nebo obojí - jak to naznačuje Proiettiho práce, pak se věda sama může změnit.

 
Vstoupit do diskuze  (10)

Mohlo by vás zajímat

Reklama