Dieselové motory produkují mnohem více oxidu dusíku, než se dosud předpokládalo

Dieselové motory jsou pro životní prostředí skutečnou zátěží / Shutterstock
Výzkum organizace International Council on Clean Transportation (Mezinárodní rada pro ekologickou dopravu) a Stockholm Environment Institute (SEI) ukázal znepokojivé zjištění týkající se reálných hodnot oxidu dusíku vypouštěných do ovzduší dieselovými motory.

Výzkum vychází z 80% celosvětově největších trhů s naftovými automobily a zjistil zásadní rozpor v reálném množství oxidu dusíku vypouštěném do ovzduší, oproti hodnotám pocházejících z laboratorních podmínek, se kterými se pracuje jako oficiálními.

Z uvedeného vzorku bylo zjištěno, že v reálných podmínkách takové množství dieselových agregátů vyprodukuje do ovzduší 13,2 milionu tun oxidu dusíku, což je o třetinu více, než 8,6 milionu tun předpokládaných na základě laboratorních dat.

Tato studie také dokazuje, jak nadměrné emise oxidu dusíku neblaze ovlivňují výnosy důležitých plodin a mají na svědomí řadu problémů s lidským zdravím. „Odhadujeme, že zavedení nových přísnějších norem může pomoci snížit ztráty celosvětové produkce rostlin o 1-2%. Pro představu se jedná o 6 milionů tun pšenice, kukuřice, sóji a dalších klíčových zemědělských plodin,“ uvedl Chris Malley, pracovník University of York.

Oxid dusíku je jedním z mnoha prvků, zodpovědných za znečištěné ovzduší. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s řadou zdravotních problémů, jako jsou mrtvice, srdeční onemocnění, obstrukční plicní choroby a rakovina plic.

Výzkumný pracovník Josh Miller z ICCT ve své zprávě uvedl: „Těžká nákladní vozidla, autobusy a zemědělská technika přispívají přibližně dvěma třetinami k celkovému přebytku světových emisí. Například v Evropské unii pochází 70% nadměrných emisí z provozu dodávek, nákladních automobilů, osobních automobilů a autobusů.“

Ze studie také vyplývá, že nadměrné emise oxidu dusíku z naftových motorů v roce 2015 zapříčinily asi 38 tisíc předčasných úmrtí po celém světě, nejvíce však v Evropské unii, Číně a Indii.

Varování přichází v podobě výpočtů, které predikují možný nárůst těchto úmrtí, až na 185 tisíc do roku 2040. Podle výzkumného týmu SEI, je jedinou účinnou možností prevence, postupné zavádění přísnějších norem. Problémem však je, že ne všechny země se k zavádění norem staví aktivně. Dlouhodobě velkým problémem v této oblasti tak zůstává například Čína nebo Indie.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama