Hlavní výhody přechodu na multigigabitové přepínače

Integrací multigigabitových přepínačů do síťové infrastruktury lze výrazně posílit její kapacitu / Zyxel Networks
Moderní organizace se neustále snaží optimalizovat svou síťovou infrastrukturu ve snaze držet krok s rostoucími nároky na rychlejší a spolehlivější konektivitu.

Vzhledem k nepřetržitě rostoucímu počtu aplikací a technologií náročných na objem dat se jednou z hlavních priorit provozovatelů sítí stalo dle webu Zyxel Networks zajištění jejich vyšší propustnosti. 

Organizace požadující výkonnější síť obvykle stály před nelehkým úkolem v podobě přechodu na optickou kabeláž, která je známa svou mimořádnou rychlostí a přenosovou kapacitou. Mnohé organizace nicméně od tohoto kroku odrazovaly vysoké náklady spojené s instalací optické kabeláže nebo s nasazením úplně nové síťové infrastruktury.

Na trhu naštěstí jsou multigigabitová zařízení, která jakožto cenově dostupná alternativa umožňují organizacím výrazně zvýšit propustnost jejich sítě bez neúměrně vysokých nákladů, které si obvykle vyžaduje instalace optických kabelů. Přidání multigigabitových přepínačů do stávající síťové infrastruktury organizacím otevírá cestu k vyšší efektivitě a představuje atraktivní řešení pro všechny, kdo chtějí jen s omezeným rozpočtem maximalizovat výkon své sítě. 

Vyšší kapacita a škálovatelnost 

Integrací multigigabitových přepínačů do síťové infrastruktury lze výrazně posílit její kapacitu bez nutnosti provádět rozsáhlou výměnu hardwaru. Provozovatelům sítí se tak nabízí cenově dostupná odpověď na stále vyšší požadavky na propustnost dat. Ve srovnání s optickou kabeláží a ostatními alternativami, které často obnášejí vysoké náklady a pracnou instalaci, multigigabitové přepínače znamenají cenově dostupnější řešení pro upgrade sítě.

Malé i středně velké organizace na multigigabitové technologii vedle cenové dostupnosti nepochybně ocení také její škálovatelnost. Zdaleka ne všichni zákazníci z řad těchto organizací totiž mají finanční zdroje na rozsáhlý upgrade sítě. Multigigabitové přepínače lze flexibilně přidat na klíčová místa stávající síťové infrastruktury, a tím efektivně a modulárně zvyšovat její kapacitu. Snadná škálovatelnost menším organizacím umožňuje reagovat na měnící se požadavky a zajistit, aby jejich sítě zvládly zvýšený datový provoz i neustále rostoucí provozní nároky.

Modernizace síťové infrastruktury je nezbytným předpokladem k tomu, aby si uživatelé mohli naplno vychutnat například streamování v rozlišení 4K/8K a další služby náročné na objem dat. Je však nutné poznamenat, že náklady spojené s upgradem domácí síťové infrastruktury na vyšší kapacitu mohou představovat podstatnou překážku.

Využití stávající infrastruktury

Naštěstí je zde multigigabitová technologie, která díky zachování stávající kabeláže nabízí cenově dostupné řešení. V případě sítí používajících kabeláže kategorie CAT5E nebo CAT6 lze kapacitu zvýšit i bez finančně nákladné instalace nové kabeláže. Multigigabitové přepínače a routery nejenže dosahují vyšší rychlosti, jako např. 2,5 Gbps, 5 Gbps nebo dokonce 10 Gbps, ale také podporují napájení přes Ethernet (PoE), což dále přispívá k jejich všestrannosti a efektivitě. Stručně řečeno, pořízení multigigabitové technologie šetří čas, energii i náklady, které jsou jinak spojeny s výměnou síťové kabeláže.

Kabely CAT5E a CAT6 díky spolehlivému přenosu dat nacházejí široké uplatnění v celé řadě organizací. Jejich slabinou je nicméně fakt, že ne vždy zvládají vyšší datové nároky moderních aplikací a zařízení. A právě v takových případech ke slovu přicházejí multigigabitové přepínače, které dokáží potenciál stávajících kabelů využívat na maximum.

Připravte svou síť na budoucí nároky 

Multigigabitová technologie nejenže šetří peníze, ale také zaručuje, že sítě, v nichž se používá, uspokojí stále vyšší očekávání uživatelů. Provozovatelé sítí tak získávají jistotu, že jejich síť si i bez častých upgradů poradí nejen se současnými, ale také s budoucími aplikacemi náročnými na objem dat.

Bez multigigabitových přepínačů si nelze představit fungování budoucích vysokorychlostních bezdrátových sítí odpovídajících standardům WiFi 6, WiFi 6E nebo připravovaného standardu WiFi 7. Tyto přepínače zvládnou zvýšené nároky moderních bezdrátových přístupových bodů na přenos dat, a zajišťují tak bezproblémovou a cenově dostupnou integraci bezdrátových a kabelových sítí.

Nejen z hlediska nákladů tak multigigabitová technologie představuje efektivní řešení, jak uspokojit rostoucí poptávku po síťové kapacitě. Využitím stávající kabelové infrastruktury mohou organizace i jednotlivci posílit výkon své sítě bez nutnosti investovat značné finanční prostředky do instalace nové kabeláže. Díky široké škále modelů a kompatibilitě s bezdrátovými sítěmi představují multigigabitové přepínače všestranné a škálovatelné řešení, které uspokojí rostoucí nároky na moderní konektivitu.

Zdroj: Zyxel Networks

Mohlo by vás zajímat

Reklama