Nový senzor pomáhá realisticky vizualizovat pohyby vozidla a zajistí lepší navigaci

Senzor MEMS SMI230 zlepšuje i správu vozového parku / Bosch
Pravděpodobně to již zažil každý. Jedete do rušného města, které neznáte, a navigace selže. Ty časy jsou naštěstí již minulostí, především díky novému senzoru MEMS.

Senzor trvale a přesně registruje změny směru a rychlosti vozidla, vyhodnocuje informace a předává je do navigačního systému. Tam se kombinují s polohovými údaji globálního navigačního satelitního systému GNSS (Global Navigation Satellite System) a použijí se k navigaci.

Pokud dojde na krátkou dobu ke ztrátě GPS signálu – například v tunelu nebo v úzkých ulicích velkoměsta – přijde ke slovu nový senzor Bosch. Díky spolehlivým datům o pohybu vozidla se tak výpadek navigace stává minulostí. Díky kombinaci informací o GPS poloze a informací od senzorů již navigační šipka nedělá žádné nerealistické skoky nebo náhlé orientační změny.

Senzorová technika ve formátu čipu – to je tajemství plynulých pohybů navigační šipky na mapě navigace. Odborníci označují tyto senzory jako mikroelektromechanické systémy krátce MEMS. Pro velmi přesná data o pohybu vozidla spojuje Bosch v jednom přístroji hned dva tyto malé a extrémně citlivé senzory – jeden pro zrychlení vozidla a druhý pro jeho rychlost otáčení. Tato kombinace je předností SMI230. Duo senzorů navíc pracuje velmi přesně a velmi rychle detekuje změny v pohybu vozidla.

Díky datům ze senzoru SMI230 se navigační šipka pohybuje přesně po dráze silnice. Totéž platí pro případ, že navigační systém zcela ztratí orientaci, protože se přeruší signál satelitního určení polohy. „Tento senzor eliminuje slepá místa v navigaci GNSS,“ říká Michael Rupp z divize Automotive Electronic Bosch. „Pomáhá přesně určit vaši vlastní polohu, i když je satelitní signál špatný, a vydávat příkazy pro určení směru ve správný čas.“

Za tímto účelem navigační systém neustále porovnává změny směru a rychlosti vozidla zjištěné senzorem se signálem poslední polohy a synchronizuje tedy aktuální pozici na navigační mapě. Sběr dat je tak přesný, že poloha vozidla je spolehlivě zobrazena i po delší době.

Senzor MEMS SMI230 zlepšuje nejen navigaci vozidel, ale také správu vozového parku a mýtné systémy. Zde je také důležitá přesná detekce pohybu. Navíc se používá v zabezpečovacích systémech, protože přesně rozpoznává vibrace a nárazy na auto. V případě nehody – měřitelné pomocí extrémně negativních hodnot zrychlení (náraz) nebo enormních pohybů otáčení (převrácení) – může být pomocí dat senzorů dokonce aktivován systém automatického nouzového volání eCall.

Mohlo by vás zajímat

Reklama